USTANOVE

Dječji vrtić Svete Marije Magdalene

s. Matea (Dragica) Faltak, ravnateljica

Sela 118, 44273 Sela

044/776 062

vrtic@biskupija-sisak.hr

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA
mr. Janko Lulić, predsjednik
Marija Bunjevčević
Danijel Mosler
preč. Dragutin Papić
Stjepan Vego

Dječji vrtić Svete Marije Magdalene katolički je vrtić, odgojno-obrazovna ustanova koja pridonosi cjelovitom i svestranom odgoju djece rane i predškolske dobi utemeljenom na katoličkoj vjeri.

Želja je i zadaća Crkve poduprijeti obitelji s djecom i skrbiti se o njima. Ne izostavljajući brigu za cjelokupan odgojno-obrazovni proces koji uključuje sva odgojno-obrazovna područja, njegujemo i svoju specifičnost – a to je vjerski odgoj.

Njime potičemo cjeloviti odgoj djeteta, njegovu osobnu izgradnju, prihvaćanje drugoga, poštivanje različitosti, stvaralaštvo te razvoj kompetencija za cjeloživotno učenje.

Program odgojno-obrazovnoga rada ostvarujemo u prostorima Župe Svete Marije Magdalene u Selima, nedaleko od Siska. Vrtić je osnovan 11. srpnja 2016. godine, a s radom je počeo 5. prosinca 2016. godine. Osnivač vrtića je Sisačka biskupija na čelu s biskupom mons. dr. Vladom Košićem. U vrtiću djeluju četiri odgojiteljice, dvije spremačice, koje su ujedno i servirke, administrativna djelatnica, zdravstvena voditeljica i pedagoginja

Primarnim desetsatnim programom obuhvaćamo četrdesetero djece koja su raspoređena u dvije odgojne skupine. U njihov boravak, osim odgojno-obrazovnog rada, uključen je doručak, ručak i užina, popodnevni odmor i svakodnevni boravak na zraku.
Odgoj djece najplemenitija je ljudska djelatnost koja svakog čovjeka ispunja velikim zadovoljstvom, stoga nastojimo stvarati uvjete i situacije u kojima dijete sebe doživljava kao vrijednu i dragocjenu osobu te otkriva i razvija svoje osobne kompetencije, poštujući drugoga oko sebe.

Radimo prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, Državnom pedagoškom standardu i u skladu s Nacionalnim okvirnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj.

Tako u skladu sa zahtjevima suvremene humanističko-razvojne koncepcije predškolskoga odgoja, pod okriljem i zaštitom Svete Marije Magdalene, po kojoj je vrtić i dobio ime, nastojimo pomoći cjelokupnom razvoju djece koja su nam povjerena.

Pin It on Pinterest