Grb i geslo

Grb mons. dr. Vlade Košića, sisačkoga biskupa, sastoji se od plavoga polja u čijem se gornjem dijelu nalaze tri zlatne koncentrične kružnice koje su pri dnu otvorene. Iz njihova središta polazi ševron prema dolje, koji je ograničen dvjema zlatnim zrakama koje se prema dnu šire. U gornjem dijelu ševrona na plavom polju nalazi se srebrni kristogram sastavljen od grčkih slova hi (X) i ro (P), a u donjem dijelu ševrona dvije su srebrne stisnute ruke. Iznad štita nalazi se biskupski galero šešir, iza štita latinski križ, a ispod štita traka s geslom na latinskom jeziku: Caritas omnia sperat.

Četiri su značajke grba biskupa Košića: trinitarna, kristološka, ekleziološka i antropološka. Tri zlatne koncentrične kružnice simboliziraju Presveto Trojstvo, izvor svega života i ljudskog spasenja. Pri donjem dijelu ta su tri kruga otvorena, što označuje objavu Trojstva koja je doživjela puninu u Utjelovljenju Sina Božjega, koji je simboliziran monogramom XP koji znači „Krist.“ On je u središtu „šatora“ koji je naznačen zrakama koje izlaze iz Trojstva, a što je biblijska slika Crkve. Krist se „ušatorio“, to jest ušao je u naš ljudski život i osnovao Crkvu kao „šator sastanka“ odnosno hram i prebivalište Božje među ljudima. Stisnute ruke, koje su pri dnu grba, označavaju crkveno i ljudsko zajedništvo koje Bog želi po svome Sinu Isusu Kristu. Te ruke, kao simbol ljubavi i prijateljstva koje se treba izgrađivati među ljudima, naznačuju cilj koji ima u svojem svekolikom djelovanju Bog Otac, Sin i Duh Sveti – koji je zajedništvo triju osoba u jedinstvu božanske biti – a taj je da se zajedništvo i jedinstvo ostvaruje i u Crkvi i među ljudima. Ovu temu grba naglašava i biskupsko geslo Caritas omnia sperat – „Ljubav se svemu nada“, koje je preuzeto iz Pavlove Prve poslanice Korinćanima, iz njezina glasovita Hvalospjeva ljubavi (usp. 1Kor 13,7).

Pin It on Pinterest