ORDINARIJAT

Kancelar

mr. sc. Janko Lulić

044/544 556

kancelar@biskupija-sisak.hr

Mr. sc. Janko Lulić rođen je 5. rujna 1986. u Sisku od oca Stjepana i majke Branke r. Pavičić. Osnovnu školu pohađao je u Sisku, a srednju školu u Petrinji. Teologiju je studirao na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, gdje je diplomirao 2010. godine. Za prezbitera je zaređen u sisačkoj katedrali 25. lipnja 2011. godine. Bio je župni vikar u župama sv. Lovre mučenika i Preobraženja Gospodnjeg u Petrinji (2011.–2012.). Potom je boravio na postdiplomskom studiju iz kanonskog prava u Rimu na Papinskom sveučilištu Svetoga Križa (2012.–2015.). Po povratku sa studija vrši službu vicekancelara biskupijske kurije u Sisku (2015.-2017.) i subsidijara u župi Pohoda BDM u Sisku (2015.-2016). Godine 2015. imenovan je sucem pri Međubiskupijskom sudu prvoga stupnja u Zagrebu. Danas je subsidijar u župi sv. Kvirina u Sisku, a kolovozu 2017. preuzeo je i službu kancelara biskupijske kurije.

Pin It on Pinterest