Uredi i povjerenstva

Misijski ured

Ivan Faletar, voditelj

Ivan Faletar, voditelj

Trg bana J. Jelačića 9, 44000 Sisak

044/535 792

misije@biskupija-sisak.hr

Papinska Misijska Djela su ustanova Katoličke crkve koja pomaže djelovanje misionara u siromašnim i nerazvijenim zemljama Afrike, Azije, Južne Amerike i Oceanije.

U tim dijelovima zbog nerazvijenosti i siromaštva stanovništvo, a osobito djeca često trpe od gladi. Uz osnivanje novih kršćanskih zajednica i širenje vjere naši misionari i misionarke pomaži razvijati lokalne zajednice (pa tako osnivaju škole, educiraju učenike, ali i odrasle raznim zanatima, te vrše zdravstvenu zaštitu).

Sačinjavaju jednu jedinstvenu ustanovu koja ima četiri različita ogranka:

 1. Djelo za širenje vjere

Papinsko misijsko djelo za širenje vjere ima za ciljeve:

Podržavati u Crkvi duh Pedesetnice koji je apostole otvorio za odlazak u daleke krajeve cijelog svijeta i učinio ih misionarima (poslanicima). To je katolički ili univerzalni duh koji pripada samoj naravi Crkve.

Živjeti univerzalnu misiju Otkupljenja u zajedništvu s Kristom u njegovoj Crkvi kao temelj zajedničke apostolske odgovornosti: “Kao što je mene poslao Otac i ja šaljem vas” (Iv 20,21).

Sudjelovati u naviještanju Evanđelja primjerom vlastitog života i doprinosom vlastitih profesionalnih sposobnosti, što se pokazuje i u novčanim darovima. Prepoznato i priznato od Crkve za službu misijama Papinsko misijsko djelo za širenje vjere ima naziv papinsko, ali je ono i biskupsko. Ono je dio sveopće Crkve koji koordinira misijske aktivnosti u cijelom svijetu, ali ono je također dio mjesne Crkve (biskupije) koja ima pravo i dužnost “učiniti učenicima sve narode” (usp. Mt 28,19). Duboka je istina da su zapravo sva četiri Papinska misijska djela “iako Papina djela, također i djela svih biskupa i cijelog Božjeg naroda” (Papa Pavao VI., Poruka za Svjetski dan misija 1968.)

 1. Djelo Sv. Djetinjstva

Papinsko misijsko Djelo svetog Djetinjstva ima za ciljeve:

Papinsko misijsko djelo svetog Djetinjstva obraća se djeci i adolescentima kako bi ih osvijestilo i dalo im podršku kvalificiranom i jasnom pedagogijom, dalo im otvorenost za milosrđe i kršćansku solidarnost. „Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, jer si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima.“ (Lk 10,21) 2. Poznajući i iskusivši u „Isusovoj školi“ dokaze radosnog života s Isusom svojim bratom, oni mole za svu djecu diljem svijeta i pokušavaju pomoći im da ga upoznaju i zavole.

Pustite dječicu k meni; Nemojte im priječiti (…) Zaista kažem vam, tko ne primi kraljevstva Božjega kao malo dijete, taj sigurno neće ući u nj. (Mk 10,14-15) – Djeca vole djecu -. 3. Putem pedagoško-katehetskog programa, su župe, škole i obitelji angažirani u formaciji svoje djece i djeluju  kao aktivni subjekti u njihovom odgoju. Vode ih tako da postupno otvaraju svoj razum prema svjetskim dimenzijama i otvaraju svoja srca davanju onoga čega imaju u izobilju djeci koja su u nevolji. – Djeca pomažu djeci -. 4. PDZSD predlaže da iz ljubavi prema Isusu i da bi ga oponašali, djeca trebaju postaviti ideal svoga života poziv u misije, koje spašavaju djecu tako da ih učine djecom Božjom kako bi postali cjelovite osobe. – Djeca postaju misionari i čine drugu djecu misionarima.

 1. Djelo sv. Petra

Ciljevi ovog Djela su:

 1. Uporno preporučivanje formacije i školovanja mjesnih svećenika i redovnika.
 2. Doprinos molitvom i ekonomskom pomoći rastu mjesnog klera i mjesnih redovničkih zajednica.
 3. Posebna briga za misijsku formaciju mladih, u cilju povećanja broja zvanja u svećenički i redovnički stalež, osobito u misijama.
 4. Veće uključivanje katolika laika, ne samo doprinosima za pomoć, već i njihovom osobnom zauzetošću u misijskim djelatnostima.

 

Papa Pio XII. u svojoj enciklici na prvom mjestu spominje molitvu za misije i prikazivanje misa za misije. Misna žrtva koja se održava u bilo kojoj crkvi u svijetu povezuje u jedno jedinstvo sve kršćane svih naroda i kultura. Dajući novčani dar za misu, mi činimo određenu žrtvu. Ona ima još veću vrijednost ako je dajemo misionaru jer time pomažemo njemu i pružamo mu pomoć da on ono što je dobio za misu može podijeliti s najpotrebnijima. Tako davanje misnih nakana u misije »predstavlja čin međusobne ljubavi koji izražava poštivanje i dijeljenje dobara s braćom u potrebi«. 

 4. Misijska zajednica

Papinska misijska zajednica nastoji:

 1. Promicati svijest o misijama među bogoslovima, svećenicima i redovnicima.
 2. Animirati sve animatore Božjeg naroda za misije (RM 84) širenjem i promicanjem drugih papinskih misijskih zajednica.
 3. Poticati jedinstvo kršćana „da tako budu savršeno jedno da svijet upozna da si me ti poslao“ (Iv 17, 23).
 4. Cijelu Crkvu dovesti u „stanje misije – poslanja“.

Pin It on Pinterest