Bula o imenovanju dijecezanskog biskupa

BENEDIKT BISKUP, SLUGA SLUGU BOŽJIH, časnome bratu Vladimiru Košiću, dosadašnjem naslovnom biskupu ruspijskom i pomoćnom biskupu Zagrebačke nadbiskupije, postavljenom za poglavara iznova uspostavljene Sisačke biskupijske zajednice, pozdrav i apostolski blagoslov.

Krist Gospodin, Sin Božji, po kojem nam je Bog Otac progovorio i postavio ga baštinikom svega (usp. Heb 1,1-2), svojim je učenicima dao nalog da naviještaju Evanđelje po svem svijetu. Zbog toga Mi, postavljeni na mjesto blaženog Petra, imamo brigu da u pojedinim dijelovima Crkve postavljamo prikladne predstojnike. Budući da smo pak danas Našim pismom »Antiquam fdem« (»Drevnu vjeru«) ustanovili Sisačku biskupiju, želimo joj na čelo postaviti razboritog upravitelja duhovnih dobara. A kako si, dosad, časni brate, pohvalno obavljao biskupske zadaće među vjernicima zagrebačke zajednice, uvjereni smo da možeš prikladno vršiti ovu službu, jer si obdaren pravom vjerom, iskustvom u obavljanju poslova i potrebnim vrlinama.
Stoga te, nakon što smo čuli mišljenje Kongregacije za biskupe, Našom apostolskom vlašću postavljamo za biskupa SISAČKE biskupije, dajući ti prava i obveze koje se prema kanonskom pravu odnose na tu službu, oslobađajući te ujedno obveza prijašnje naslovne biskupske stolice i (spomenute) službe pomoćnog biskupa. Pobrinut ćeš se dakako da kler i narod tvoje biskupije bude upoznat s ovim
Našim pismom. Ujedno sve potičemo da te poslušno i spremna duha prihvate i rado podupiru u svakom pothvatu usmjerenom k učvršćivanju katoličke vjere, poticanju nade u vječno spasenje i svjedočenju djelotvorne kršćanske ljubavi u narodu.
Naposljetku, časni Brate, zajedno sa svim svojim ljubljenim stadom ponizno, s pouzdanjem i postojano zazivaj moćnu zaštitu Majke Božje milosti čije je »neokaljano djevičanstvo ljudskom rodu donijelo Spasitelja« (sv. Lav Veliki, Govor XXXI,1).

Dano u Rimu, pri Svetom Petru, petoga dana mjeseca prosinca
godine Gospodnje 2009., pete godine Našega Pontifkata.
Papa Benedikt XVI.

Pin It on Pinterest