ORDINARIJAT

Generalni vikar Sisačke biskupije

mons. Ivica Mađer

044/544 555

044/544 555

generalni.vikar@biskupija-sisak.hr

Ivica Mađer rodio se 30. siječnja 1967. u Lasinji od oca Marka i majke Apolonije rođ. Markulin. Osnovnu školu završio je u Lasinji, a gimnaziju u Karlovcu. Teološke znanosti studirao je na Katoličkome bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Za svećenika je zaređen 28. lipnja 1992. u zagrebačkoj katedrali. Bio je župni vikar u župi Duga Resa (1992.-1996.), upravitelj župa bio je u Novigradu na Dobri (1996.-1998.), u Karlovcu-Baniji (1998.-2001.), Zagrebu-Gajnicama (2001.-2006.) i Kravarskom (2006.-2012.).

Župnikom katedralne župe u Sisku imenovan je u lipnju 2012., a sljedeće godine (2013.) župnikom župa Glina, Maja i Mala Solina. Kanonikom Stolnog kaptola sv. Križa u Sisku imenovan je 19. ožujka 2022 godine. Dekan je Glinskog dekanata (2018.) i povjerenik je za pastoral Roma u Sisačkoj biskupiji.

Generalnim vikarom Sisačke biskupije postaje u lipnju 2022. godine.

Pin It on Pinterest