USTANOVE

Caritas Sisačke biskupije

Kristina Radić, ravnateljica

Trg Vere Grozaj 13, 44000 Sisak

044/530 222 | 044/530 223

caritas@biskupija-sisak.hr

www.caritassisak.hr

Caritas Sisačke biskupije osnovao je biskup Vlado Košić 19. ožujka 2010. radi promicanja djelatne kršćanske ljubavi za ljude u nevolji i siromaštvu na području Biskupije, a prema potrebi i izvan nje. Već od prvih dana svoga djelovanja Caritas organizira Pučku kuhinju koja svakodnevno priprema hranu za 160 osoba. Caritas se osim toga brine za osobe s posebnim potrebama u Domu sv. Vinka u Oborovu.

UPRAVNO VIJEĆE CARITASA
mons. Franjo Ćuk, predsjednik Upravnog vijeća
preč. Božo Pinjuh, potpredsjednik
vlč. Saša Jozić
s. Smilja Čirko
Miro Abramović
Kornelija Marović

 

Pin It on Pinterest