Kratečko 95
44213 Kratečko

044/730 274

Upravitelj župe: Danko Bizjak

Danko Bizjak

(upravlja iz župe Preloščica)

Gorsko-zrinski arhiđakonat > Dubičko-kostajnički dekanat

Župa svetog Roka, Kratečko

Župa

Župa u Kratečkom osnovana je 1790. godine, odvojivši se od župe svete Marije Magdalene u Sunji.
Naselja u župi su Kratečko, Čigoč i Mužilovčica. Župa broji 404 vjernika.

Župna crkva

Župa svetog Roka, Kratečko - unutrašnjost
Na mjestu starije drvene crkve, podignuta je 1875. godine nova zidana župna crkva posvećena sv. Roku.
Crkva ima izdužen pravokutan tlocrt i poligonalnu apsidu te dvije bočne kapele po sredini dužine crkve.
Unutrašnjost je svođena i oslikana, a sačuvan je vrijedan inventar iz vremena gradnje.

Pored sjeverne kapele nalazi se zvonik s bočnim ulazom. Pročelja su raščlanjena kontraforima.

Kapela

Kapela sv. Jurja, Mužilovčica
Kapela sv. Jurja, Mužilovčica

Pin It on Pinterest