Preloščica 123
44202 Topolovac

044/730 274

Upravitelj župe: Danko Bizjak

Danko Bizjak

danko.bizjak@gmail.com

Gorsko-zrinski arhiđakonat > Dubičko-kostajnički dekanat

Župa svetog Mihaela arkanđela, Preloščica

Župa

Nakon potpisivanja mira s Osmanlijama, područje Preloščice se ponovno naseljava, početkom 18. stoljeća isprva pripada župi u Sisku, zatim župi u Sunji, a samostalna župa postaje 1789. godine.
Naselja u župi su Preloščica i Bukovsko. Župa broji 559 vjernika.

Župna crkva

Župa svetog Mihaela arkanđela, Preloščica - unutrašnjost
Župna crkva, posvećena sv. Mihaelu arkanđelu, bila je prvotno sagrađena od drveta, a spominje se u vizitacijama 1727. godine. Nova zidana crkva izgrađena je 1832. godine jer je dotadašnja bila premalena.

Nova crkva građena je u klasicističkom stilu, jednobrodna je pravokutnog tlocrta s poligonalnom apsidom. Ispred ulaza glavnog pročelja nalazi se aneks povrh kojega se uzdiže snažan zvonik.
Inventar je iz vremena gradnje crkve. U crkvi se čuvaju jaslice poznate hrvatske kiparice Mile Vod.

Kapela

Kapela Srca Isusovog, Preloščica
Kapela Srca Isusovog, Preloščica

Pin It on Pinterest