Gušće 133
44203 Gušće

044/730 247

Upravitelj župe: Danko Bizjak

Danko Bizjak

(upravlja iz župe Preloščica)

Gorsko-zrinski arhiđakonat > Dubičko-kostajnički dekanat

Župa svetog Nikole biskupa, Gušće

Župa

Župa je osnovana 1789. godine, a prije osnivanja župe ovo je područje pripadalo župi svete Marije Magdalene u Sunji.
Naselja u župi su Gušće, Lukavec i Svinjičko. Župa broji 699 vjernika.

Župna crkva

Crkva sv. Nikole biskupa, Gušće
Prema protokolima iz 1733. godine na mjestu današnje crkve se prvotno nalazila manja drvena kapela koja je zamijenjena većom drvenom kapelom sredinom 18. stoljeća. Ta kapela je služila kao župna crkva, od samog osnutka župe pa sve do 1833. godine.

Godine 1833. je započela gradnja nove župne crkve koja je već 1834., bila dovršena i posvećena.
Crkva je pravokutnog tlocrta s poligonalnim svetištem i zvonikom nad glavnim ulazom. U crkvi se nalazi
sačuvan vrijedan inventar iz vremena gradnje.

Kapele

Kapela Ranjenog Isusa, Lukavec
Kapela Ranjenog Isusa, Lukavec
Kapela sv. Nikole Tavelića, Svinjičko
Kapela sv. Nikole Tavelića, Svinjičko

Pin It on Pinterest