Matije Gupca 29
44210 Sunja

044/833 087

 

Upravitelj župe: Ivan Kuzmić

ivankuzmic86@gmail.com

Gorsko-zrinski arhiđakonat > Dubičko-kostajnički dekanat

Župa svete Marije Magdalene, Sunja

Župa

Župa u Sunji obnovljena je 1716. godine jer je u vrijeme ratova s Osmanlijama zbog raseljavanja stanovništva nestala.
Prema popisu iz 1334. godine župa je imala sjedište u Sunjskoj Gredi.
Naselja u župi su Sunja, Bistrač, Bobovac, Crkveni Bok, Drljače, Gradusa, Hrastovac, Ivanjski Bok, Jasenovčani, Kostreši, Krivaj, Letina Donja, Letina Gornja, Papići, Paukova, Selišće Sunjsko, Slovinci, Staza,
Strmen, Vedro Polje i Žreme. Župa broji 3174 vjernika.

Župna crkva

118 Župa svete Marije Magdalene, Sunja - unutrašnjost
Župna crkva posvećena Svetoj Mariji Magdaleni sagrađena je 1824. godine, na mjestu starije drvene crkve, koja se u izvorima spominje još početkom 18. stoljeća.

Crkva je jednobrodna građevina s kružnom apsidom i zvonikom nad glavnim ulazom. U unutrašnjosti se nalazi sačuvan inventar iz vremena gradnje i orgulje majstora Josepha Brandla iz 1909. godine.

U Domovinskom ratu Sunja se nalazila na prvoj crti obrane i župna crkva bila je višestruko granatirana.
Nakon završetka rata obnovljena je u istovjetnom obliku.

Crkve i kapele

Crkva Uzvišenja Svetog Križa, Bobovac
Crkva Uzvišenja Svetog Križa, Bobovac
Kapela Uznesenja BDM, Bistrač

Kapela Uznesenja BDM, Bistrač

Kapela sv. Ivana Krstitelja, Bistrač

Kapela sv. Ivana Krstitelja, Bistrač

Kapela Uznesenja BDM, Bobovac
Kapela Uznesenja BDM, Bobovac
Kapela Uznesenja BDM, Drljača
Kapela Uznesenja BDM, Drljača
Kapela sv. Ivana Krstitelja, Bistrač

Kapela sv. Ivana Krstitelja, Bistrač

Kapela sv. Josipa, Greda Sunjska
Kapela sv. Josipa, Greda Sunjska
Kapela Presvetog Trojstva, Gradusa Posavska
Kapela Presvetog Trojstva, Gradusa Posavska
Kapela sv. Petra i Pavla, Letina Donja
Kapela sv. Petra i Pavla, Letina Donja
Kapela bl. Alojzija Stepinca, Selišće Sunjsko
Kapela bl. Alojzija Stepinca, Selišće Sunjsko
Crkva sv. Martina, Staza
Crkva sv. Martina, Staza
Kapela sv. Katarine, Sunja
Kapela sv. Katarine, Sunja
Kapela sv. Ivana Nepomuka, Sunja
Kapela sv. Ivana Nepomuka, Sunja
Kapela Presvetog Trojstva, Vedro Polje
Kapela Presvetog Trojstva, Vedro Polje
Kapela sv. Antuna Padovanskog, Žreme
Kapela sv. Antuna Padovanskog, Žreme

Pin It on Pinterest