Zrin bb
44440 Dvor

Upravitelj župe: Darijo Stanković

 

(upravlja iz župe Divuša)

Gorsko-zrinski arhiđakonat > Dubičko-kostajnički dekanat

Zrin, župa Našašća Svetog Križa

Župa

Župa u Zrinu nalazi se na najstarijem sačuvanom popisu župa iz 1334. godine, kada je upisana crkva posvećena Blaženoj Djevici Mariji. Nakon ratova s Osmanlijama prema kanonskim vizitacijama župa je obnovljena 1705. godine. U II. svjetskom ratu, u rujnu 1943. godine, ubijeni su svi muškarci ovog naselja, žene i djeca protjerani, a sva imovina konfi scirana. Crkva je u potpunosti srušena. Očita je i maliciozna namjera uklanjanja bilo kakvog traga i spomena ove župe.
Naselja u župi su Zrin i Zrinska Draga. Župa nema vjernika koji prebivaju na njezinom teritoriju.

Župna crkva

Zrin, župa Našašća Svetog Križa unutrašnjost
Prema navedenom popisu iz 1334. godine, ovdje se nalazila župna crkva posvećena Blaženoj Djevici Mariji. Arheološkim istraživanjima provedenim 2014. godine, na točnoj lokaciji crkve srušene u II. svjetskom ratu, otvoreni su ostaci gotičke crkve velikih dimenzija. To je bila pravokutna građevina s oblom apsidom i snažnim kontraforima, građena od klesanog kamena.

Ova građevina u potpunosti odgovara opisu vizitatora iz 1705. godine, kada je crkva opisana kao malo trošna, ali i dalje je veličanstvena građevina, cijela sagrađena od klesanog kamena. U vremenu II. svjetskog rata, na tom istom mjestu nalazi se župna crkva posvećena Našašću Svetog Križa, koja je u potpunosti srušena u rujnu 1943. godine i uklonjen joj je svaki trag.

Novu spomen-crkvu Našašća Svetog Križa blagoslovio je kardinal Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački, 14. rujna 2019. godine.

Crkva

Crkva sv. Marije Magdalene
Crkva sv. Marije Magdalene

Pin It on Pinterest