Zagrebačka 92, Pešćenica
44272 Lekenik

044/714 058

zupa-pescenica@sk.t-com.hr

Župnik: Branimir Motočić

Branimir Motočić

branimir.motocic@gmail.com

Katedralni arhiđakonat > Sisačko-pešćenički dekanat

Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije, Pešćenica

Župa

Na najstarijem sačuvanom popisu župa iz 1334. godine nalazi se i ova župa i župna crkva pod nazivom: “ecclesia beate Virginisin Peshenicha.”
Naselja u župi su Pešćenica, Brežane, Cerje Letovaničko, Gradec i Donji Vukojevac.
Župa broji 2144 vjernika.

Župna crkva

Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije, Pešćenica interior
Na mjestu starije drvene crkve sagrađena je 1751. godine sadašnja crkva, a dvadeset godina kasnije podignut je zvonik.
Crkva je nekoliko puta preuređivana i obnavljana, a u obnovi početkom 20. stoljeća postavljeni su novi neoklasicistički glavni i dva bočna oltara. Iznad tabernakula glavnog oltara prikazano je Uznesenje Blažene Djevice Marije. Na koru se nalaze orgulje iz 1911. godine.

Kapele

Kapela sv. Josipa, Cerje Letovaničko
Kapela sv. Josipa, Cerje Letovaničko
Kapela sv. Antuna Padovanskog, Donji Vukojevac
Kapela sv. Antuna Padovanskog, Donji Vukojevac
Kapela sv. Petra, Gradec

Kapela sv. Petra, Gradec

Kapela Prečistog Srca Isusova i Marijina, Ogulinec

Kapela Prečistog Srca Isusova i Marijina, Ogulinec

Kapela Uzvišenja Sv. Križa, Pešćenica

Kapela Uzvišenja Sv. Križa, Pešćenica

Pin It on Pinterest