Desna MartinskaVes 64
44201 MartinskaVes

044/711 207

Upravitelj župe: Ivica Šimunović

Ivica Šimunović

simunovic1989@gmail.com

Katedralni arhiđakonat > Sisačko-pešćenički dekanat

Župa svetog Martina biskupa, Martinska Ves

Župa

Župa u Martinskoj Vesi nalazi se na najstarijem sačuvanom popisu župa Zagrebačke biskupije iz 1334. godine. Naselja u župi: Martinska Ves, Desno Trebarjevo, Desno Željezno, Lijeva Luka, Lijevo Trebarjevo, Lijevo Željezno, Ljubljanica, Mahovo i Setuš.
Župa broji 1950 vjernika.

Župna crkva

Župa svetog Martina biskupa, Martinska Ves Interior
Prema kanonskim vizitacijama, najstariji sačuvani opis crkve je iz 1669. godine, kada je imala svođeno
svetište, tabulat nad lađom i glavni ulaz pod zvonikom. Crkva je temeljito obnovljena početkom 18. stoljeća, kada je nadsvođena, zvonik povišen i postavljena je lukovičasta kapa. Nakon ovog temeljitog uređenja crkva je posvećena 1756. godine.
Crkva je jednobrodna građevina s poligonalnim svetištem i sačuvanim vrijednim baroknim inventarom, od kojeg se posebno izdvaja propovjedaonica. Na koru su vrijedne orgulje radionice Heferer iz 1882. godine.

Kapele

Kapela sv. Antuna, Mahovo
Kapela sv. Antuna, Mahovo
Kapela Bezgrješnog Srca Marijina, Martinska Ves
Kapela Bezgrješnog Srca Marijina, Martinska Ves
Kapela Presvetog Trojstva, Setuš
Kapela Presvetog Trojstva, Setuš
Kapela sv. Roka, Željezno Desno
Kapela sv. Roka, Željezno Desno
Kapela sv. Josipa, Trebarjevo Lijevo

Kapela sv. Josipa, Trebarjevo Lijevo

Pin It on Pinterest