Stari Farkašić bb
44272 Lekenik

Župnik: Ilija Piličić

Ilija Piličić

(upravlja iz župe Žažina)

 

Katedralni arhiđakonat > Sisačko-pešćenički dekanat

Župa Pohoda Blažene Djevice Marije, Stari Farkašić

Župa

Župa u Starom Farkašiću osnovana je 1789. godine, odvojivši se od župe sv. Nikole i sv. Vida u Žažini.
Naselja u župi su Stari Farkašić i Stari Brod. Župa broji 170 vjernika.

Župna crkva

Župa Pohoda Blažene Djevice Marije, Stari Farkašić
Na mjestu dotadašnje drvene koja je postala premalena, sagrađena je 1844. godine nova župna crkva. Crkva je pravokutnog jednobrodnog tlocrta s polukružnom apsidom, bočnim kapelama i zvonikom nad ulazom.
Unutrašnjost je svođena i oslikana.
Inventar je kasno klasicistički, prenesen iz stare crkve. Iznad glavnog oltara je slika Pohoda Blažene Djevice Marije iz 19. stoljeća, inačica bečkog majstora Josepha Furicha. Crkva je više puta granatirana u Domovinskom ratu kada je teško oštećena.

Kapela

Kapela sv. Martina, Stari Brod
Kapela sv. Martina, Stari Brod

Pin It on Pinterest