Gornji Viduševac 71
44400 Glina

044/887 555

Župnik: Nikola Majcen

Nikola Majcen

nikolamajcen5@gmail.com

Gorsko-zrinski arhiđakonat > Glinski dekanat

Župa svetog Franje Ksaverskog, Viduševac

Župa

Župa u Viduševcu osnovana je 1729. godine, iako se mjesto Viduševac i crkva Svetog Mihaela spominju kao dio posjeda cistercitskog samostana iz Topuskog još u 13. stoljeću. Nakon prestanka ratnih opasnosti od Osmanlija, mjesto je pripadalo župi Gora, a kada je sagrađena nova crkva, odvojena je i sama župa.
Naselja u župi su Viduševac, Baturi, Bišćanovo, Donji Selkovac, Dvorište, Šatornja, Turenčica i Velika Solina. Župa broji 948 vjernika.

Župna crkva

Župa svetog Franje Ksaverskog, Viduševac - unutrašnjost
Župna crkva posvećena Svetom Franji Ksaverskom, bila je podignuta 1726. godine, a na njenom mjestu nova crkva izgrađena je 1827. godine.

U Domovinskom ratu, u srpskoj agresiji u srpnju 1991. godine crkva je potpuno srušena. Nakon Domovinskog rata 1997. godine započela je obnova crkve, a dovršena je 2009. godine.

Crkvu je posvetio kardinal Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački, 18. listopada 2009. godine. Crkva je oblikom istovjetna nekadašnjoj crkvi, a unutrašnjost je suvremeno i posebno skladno uređena.

Kapele

Kapela sv. Ane, Donji Selkovac

Kapela sv. Ane, Donji Selkovac

Kapela Srca Isusova, Donji Viduševac
Kapela Srca Isusova, Donji Viduševac
Kapela sv. Jantola, Dvorišće
Kapela sv. Jantola, Dvorišće
Kapela Majke Božje, Šatornja
Kapela Majke Božje, Šatornja

Pin It on Pinterest