Hrvatske mladeži 1A
44410 Gvozd

044/881 023

Župnik: fra Marko Hrgota, OFM

markohrgota@yahoo.com

Gorsko-zrinski arhiđakonat > Glinski dekanat

Župa svetih Petra i Pavla, Gvozd

Župa

Župa u Gvozdu osnovana je 3. prosinca 2002. godine.
Naselja u župi Gvozd su Vrginmost, Blatuša, Bović, Brnjavac, Donja Čemernica, Gornja Čemernica, Kirin,
Kozarac, Malička, Pješčanica, Pogorje i Slavsko Polje. Župa broji 866 vjernika.

Župna crkva

Crkva sv. Petra i Pavla, Gvozd - unutrašnjost
Župna crkva svetih Petra i Pavla građena je od 2006. do 2008. godine, a posvetio ju je kardinal Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački, 22. studenoga 2009. godine.

Crkva ima pravokutan tlocrt sa zvonikom smještenim uz središnji dio bočnog zida. Unutrašnjost ima lađu proširenu s po dva stupa sa svake strane te povišeno svetište.

Kapele

Kapela sv. Leopolda Mandića, Gvozd
Kapela sv. Leopolda Mandića, Gvozd
Kapela sv. Nikole Tavelića, Gvozd
Kapela sv. Nikole Tavelića, Gvozd

Pin It on Pinterest