Hebrangova 21
47220 Vojnić

047/883 079

Upravitelj župe: fra Ivo Bošnjak, OFM

fra Ivo Bošnjak

fax_ripci@yahoo.com

Gorsko-zrinski arhiđakonat > Glinski dekanat

Župa svetog Antuna Padovanskog, Vojnić

Župa

Župa je osnovana 10. ožujka 2001. godine jer su se nakon Domovinskog rata na ovo područje naselili Hrvati iz Bosne i Hercegovine. Prvotno je bila organizirana Katolička misija, koju su vodili franjevci Bosne Srebrene.
Naselja u župi su Vojnić, Brezova Glava, Brdo Utinjsko, Brusovača, Budačka Rijeka, Bukovica, Donji Budački, Dunjak, Gejkovac, Glinice, Johovo, Jurga, Klokoč, Ključar, Knežević Kosa, Kolarić, Koranski Brijeg, Kosjersko Selo, Krnjački Grabovac, Krnjak, Krstinja, Kupljensko, Loskunja, Miholjsko, Mlakovac, Okić, Radonja, Tušilović, Utinja Vrelo, Vojišnica, Zimić i Živković Kosa.
Župa broji 2275 vjernika.

Župna crkva

Crkva sv. Antuna Padovanskog, Vojnić
Gradnja župne crkve započela je u ožujku 2002. godine. Crkvu je posvetio sisački biskup Vlado Košić 16. listopada 2011. godine.

Crkva je izrazito visoka građevina jednostavnog pravokutnog tlocrta. Unutrašnjost je jednostavna i skladno uređena.

Crkva i kapele

Bogoslužni prostor, Krnjak
Bogoslužni prostor, Krnjak
Crkva sv. Ilije Proroka, Tušilović
Crkva sv. Ilije Proroka, Tušilović
Arheološki lokalitet crkve i pavlinskog samostana sv. Petra, Petrova Gora
Arheološki lokalitet crkve i pavlinskog samostana sv. Petra, Petrova Gora

Pin It on Pinterest