Gornje Komarevo 78a
44010 Sisak-Caprag

044/718 514

Župnik: mons. Zdravko Novak

Župnik: mons. Zdravko Novak 

 

Katedralni arhiđakonat > Sisačko-katedralni dekanat

Župa svete Katarine, Komarevo

Župa

U srednjem vijeku sjedište župe bilo je u naselju Blinja, nedaleko današnjeg Gornjeg Komareva, a prvi
puta se spominje u 13. stoljeću. Nakon prestanka ratova s Osmanlijama, župa je obnovljena 1789. godine u selu Gornje Komarevo.
Naselja u župi: Komarevo, Blinjski Kut, Letovanci, Mađari i Novo Selo. Župa broji 2019 vjernika.

Župna crkva

Župa svete Katarine, Komarevo interijer
Župna crkva počela se graditi 1844., a posvećena je 1846. godine. Sagradili su je petrinjski majstori, svetište je oslikao Josip Beck iz Zagreba, a imala je barokni inventar. U 20. stoljeću crkva je dvaput teško stradala: u II. svjetskom ratu bila je razrušena i onda ponovno u Domovinskom ratu, kada je na
poziciji prve crte obrane, granatirana nebrojeno puta.

Župna crkva je jednobrodna, pravokutna s poligonalnom apsidom i zvonikom iznad glavnog pročelja.

Kapele

Kapela sv. Jurja, Letovanci
Kapela sv. Jurja, Letovanci
Kapela sv. Martina, Mađari
Kapela sv. Martina, Mađari
Kapela Srca Isusova, Novo Selo
Kapela Srca Isusova, Novo Selo
Bogoslužni prostor, Brđani Kosa
Bogoslužni prostor, Brđani Kosa

Pin It on Pinterest