Petrinjska 9F, 44000 Sisak

044/535 792
zupa.sv.marije@gmail.com

Upravitelj župe: Ivan Faletar

Ivan Faletar, voditelj

falkye@gmail.com

Župni vikar: Kristijan Pezić

pezikristijan@gmail.com

Katedralni arhiđakonat > Sisačko-katedralni dekanat

Župa Pohoda Blažene Djevice Marije, Sisak

Župa

Župa je osnovana 1961. godine, do tada je ovo područje bilo u sastavu župe Uzvišenja Svetoga Križa Sisak.
Župi pripada južni dio grada Siska: Viktorovac, Brzaj, Podjarak, Naselje, Caprag, Kanak te Crnac, Capraške
Poljane i Novo Pračno. Župa broji 8550 vjernika.

Župna crkva

Župa Pohoda Blažene Djevice Marije, Sisak Interior
Kao prva župna crkva služila je dotadašnja kapela Pohoda Blažene Djevice Marije, sagrađena 1876. godine,
na mjestu starije drvene kapele.
Ta kapela prikazana je na brojnim bakrorezima iz 16. i 17. stoljeća, koji slave pobjedu nad Osmanlijama kod Siska 1593. godine. Kako je crkva ubrzo postala premalena za potrebe župe, 1994.
godine odlučilo se graditi novu župnu crkvu na novom mjestu u sisačkom Naselju.
Novu župnu crkvu Svete Marije Kraljice Mira posvetio je sisački biskup Vlado Košić 8. listopada 2016. godine.
Crkva je izdužena trobrodna građevina s odmaknutim zvonikom. U svetištu se nalazi posebno vrijedan mozaik Blažene Djevice Marije s Djetetom Isusom, rad svjetski priznatog umjetnika isusovca Marka Rupnika iz Rima.

Kapele

Crkva Pohoda BDM na Viktorovcu, Sisak
Crkva Pohoda BDM na Viktorovcu, Sisak
Kapela sv. Mihaela arkanđela, Crnac
Kapela sv. Mihaela arkanđela, Crnac

Pin It on Pinterest