Trg bana Jelačića 1, 44000 Sisak

044/523 196
www.svetikrizsisak.hr
sveti.kriz@hi.t-com.hr

Župnik: Marko Karača

099/443 3222
marko.karaca1@sk.t-com.hr

Supsidijar: mr. Janko Lulić

099/507 3296
janko.lulic@gmail.com

Katedralni arhiđakonat > Sisačko-katedralni dekanat

Katedralna župa Uzvišenja Svetog Križa, Sisak

Župa

Župa Uzvišenja Svetog Križa u Sisku, kako piše u knjigama postoji od pamtivijeka – ab immemorabili. Na najstarijem sačuvanom popisu župa Zagrebačke biskupije iz 1334. godine, ova župa nalazi se na prvom mjestu; naime cijeli popis svih župa započinje Gorskim arhiđakonatom i ovom crkvom – primo ecclesia Sancti Crucis de Zitech – što svjedoči o starini i velikom ugledu ove župe. Bulom Antiquam fi dem pape Benedikta XVI. o ponovnoj uspostavi Sisačke biskupije, župna crkva Uzvišenja Svetog Križa uzdignuta je na čast katedrale, a ova župa postala je katedralna župa.
Župi pripada područje šireg centra grada Siska; Centar, Tomćev put, Vrbina, Bolnica, Zibel i Pogorelac. Župa broji 9553 vjernika.

Katedrala

Na ovom istom mjestu crkva postoji neprekidno od ranokršćanskih vremena, kako to pokazuju arheološka istraživanja i povijesni izvori. Današnja crkva dograđivana je više puta: svetište je sagrađeno na kraju 16. stoljeća, početkom 18. stoljeća je ponovno uređeno i dograđena je i produljena lađa, zatim je podignut zvonik, a nakon ove opsežne obnove crkva je posvećena 1765. godine. Glavno pročelje uređeno je početkom 20. stoljeća (nakon što je bilo oštećeno u razornom potresu).
U Domovinskom ratu crkva je bila granatirana, a nakon rata temeljito je obnovljena. Tada je uređen i trg ispred crkve i prezentirani su arheološki nalazi rimske arhitekture „Siscia in situ“.
Katedrala je jednobrodna građevina s poligonalnim svetištem i zvonikom uz glavno pročelje.
U katedrali se nalazi glavni oltar Uzvišenja Svetog Križa i pokrajnji oltari posvećeni Blaženoj Djevici Mariji i svetom Josipu, izrađeni u Val Gardeni u Italiji početkom 20. stoljeća. Križni put i dvije velike slike u svetištu, svetog
Kvirina i blaženog Alojzija Stepinca, rad su sisačkog akademskog slikara Slave Striegla. Orgulje u katedrali potječu iz radionice majstora Edgarda Pfaff a, a ugrađene su 2015. u kućište s početka 20. stoljeća.
O proslavi 120. godišnjice rođenja blaženog Alojzija Stepinca, 10. svibnja 2018. godine, postavljen je ispred Katedrale brončani kip blaženika, rad akademskog kipara Tomislava Kršnjavija.

Kurija

Današnja župna kuća sagrađena je 1848. godine, na mjestu starije župne kuće, a pastoralni centar „Petar Žagmeštar“ smješten je u baroknu građevinu s početka 18. stoljeća. Pored pastoralnog centra je i djelomično sačuvan cinktor.

Kapele

Kapela sv. Antuna Padovanskog, Sisak
Kapela sv. Antuna Padovanskog, Sisak
Kapela sv. Vinka Paulskog, Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“, Sisak
Kapela sv. Vinka Paulskog, Opća bolnica
„Dr. Ivo Pedišić“, Sisak
Kapela sv. Josipa, Samostan sestara milosrdnica, Sisak

Pin It on Pinterest