9. lis 2012.

Sisačka biskupija – Zaklada „Fra Bonifacije Ivan Pavletić“ donijela je odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj godini 2012./2013. Natječaj je otvoren od 10. do 25. listopada 2012. godine, a na njega se mogu javiti studenti koji zadovoljavaju propisane uvjete.

Sisačka biskupija

Zaklada „Fra Bonifacije Ivan Pavletić“

HR-44 000 Sisak, Trg bana Jelačića 1

 

raspisuje

 

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija studentima s područja Sisačke biskupije u akademskoj  godini 2012./2013.

 

 

Pravo prijave na natječaj imaju studenti:

– državljani Republike Hrvatske

– sa stalnim prebivalištem na području Sisačke biskupije

–  redovno upisani na neku od visokoškolskih ustanova u RH

– od 2. godine studija na više u dodiplomskom studiju s minimalnim prosjekom ocjena od 3,5

i studenti na poslijediplomskom studiju

– koji za ovu akad. god. već ne primaju stipendiju ili neku drugu novčanu potporu

Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

– osobna iskaznica (preslika)

– potvrda obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje u akad. god. 2012./2013.

– potvrda obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena tijekom dosadašnjeg studija

– izjava o članovima zajedničkog domaćinstva

– potvrde o mjesečnim primanjima svih članova domaćinstava za razdoblje od 3 (tri) mjeseca koja    prethode natječaju

– uvjerenje Porezne uprave o prihodima druge naravi (ukoliko postoje)

– uvjerenje Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva

– dokaze o postignućima na natjecanjima i priznanjima iz područja upisanog studija

– dokaze o posebnim obiteljskim prilikama (student bez jednog ili oba roditelja, rodni listovi za braću i

sestre predškolske dobi, odnosno učeničke i studentske potvrde za braću i sestre, dokazi o

invalidnosti za studenta podnositelja zahtjeva ili roditelja, i slično)

– preporuka vlastitog župnika

 

Uz traženu dokumentaciju potrebno je dostaviti i vlastoručno potpisanu molbu s navedenim imenom banke i brojem računa za uplatu.  Sva tražena dokumentacija šalje se na adresu:  SISAČKA BISKUPIJA, ZAKLADA „FRA BONIFACIJE IVAN PAVLETIĆ“, PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA STIPENDIJU, TRG BANA JELAČIĆA 1, 44000 SISAK. Početkom studenog bit će obznanjena imena studenata kojima će se dodijeliti stipendije Zaklade za ovu akademsku godinu, a koje će se isplaćivati od studenog 2012. do kolovoza 2013. godine.

 

 

 

ravnatelj Zaklade

Domagoj Mosler, dr. med.

Pin It on Pinterest