3. srp 2011.

U ponedjeljak 4. srpnja mons. Vlado Košić, sisački biskup uručio je dekrete imenovanja vlč. Ivanu Faletaru i Janku Luliću , te Dariu Paviši, ovogodišnjim mladomisnicima za prve svećeničke službe u Sisačkoj biskupije. Tim činom završena su redovita imenovanja, razrješenja i premještaji u Sisačkoj biskupiji, kako slijedi:

 

Mons. Željko Slonjšak, župnik župe Sv. Nikole Tavelića u Repušnici, razriješen  je župničke službe jer odlazi u mirovinu, a Ivan Benković inkardiniran  je u Sisačku biskupiju (iz Bjelovaro-križevačke biskupije) i imenovan župnikom iste župe. Tomislav Božićek, OFM imenovan je upraviteljem župe Uznesenja BDM u Kloštar-Ivaniću, a Josip Vrbanec, OFM razriješen je službe župnika u istoj župi kojoj je za župnog vikara dodijeljen Petar Posilović, OFM. Mario Migles razriješen je službe glinsko-petrinjskog dekana i župnika župe sv. Lovre u Petrinji i župe Sv. Bartola u Hrastovici, te ekskardiniran iz Sisačke biskupije, a Josip Samardžija razriješen je službe župnika župe Sv. Mihaela ark. u Ludini i župe sv. Jelene križ. u Vrtlinskoj, te imenovan župnikom župe Sv. Lovre u Petrinji. Istoj župi za župnog vikara dodijeljen je Janko Lulić, mladomisnik. Mario Stjepan Šikić razriješen je službe upravitelja župe Preč. Srca Marijina u Ilovi i imenovan upraviteljem župe Sv. Martina bisk. u Pisarovinskoj Jamnici. Upravljanja navedenom župom razriješen je Franjo Ćuk i imenovan župnikom župe Sv. Josipa u Šišljaviću. Nedjeljko Pišković, razrješen službe privremenog upravitelja župe Prečistog Srca Marijina u Ilovi, a Dražen Lauc razriješen je službe župnog vikara u župama Glini, Maji, Viduševcu i Maloj Solini, te imenovan upraviteljem župe Preč. Srca Marijina u Ilovi. Mr. Ivan Grbešić dodijeljen je Međubiskupijskom sjemeništu na Šalati u Zagrebu za službu duhovnika. Tugomil Radiček inkardiniran je u Sisačku biskupiju i imenovan župnikom novoosnovane župe Sv. Ivana Krstitelja u Lekeniku. Mato Mihaljević razriješen je službe župnika župe Sv. Ivana Krstitelja u G. Jelenskoj i imenovan župnikom župe sv. Mihaela ark. u Ludini i sv. Jelene križ. u Vrtlinskoj, dok je Josip Karas razriješen je službe upravitelja župa Sv. Mihaela u Prelošćici, Sv. Nikole Biskupa u Gušću i Sv. Roka u Kratečkom, i imenovan je upraviteljem župe Sv. Ivana Krstitelja u G. Jelenskoj. Mirko Sadak, SCJ imenovan je upraviteljem župa Sv. Mihaela u Prelošćici, Sv. Nikole Biskupa u Gušću i Sv. Roka u Kratečkom. Petar Žagar, OFM  imenovan je upraviteljem župe sv. Bartola u Hrastovici, a Ivan Cvetković OFM  dobio je kanonsku misiju za propovijedanje i ispovjednu ovlast u Sisačkoj biskupiji. Robert Jonjić razriješen je službe župnog vikara u župama Sv. Lovre u Petrinji i Sv. Bartola u Hrastovici i imenovan župnim vikarom u župi Pohoda BDM u Sisku. Ivan Kljunić razriješen je službe župnog vikara u župi Pohoda BDM u Sisku i imenovan župnim vikarom u župi sv. Kvirina u Sisku. Ivan Faletar, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u župama Glini, Maji, Viduševcu i Maloj Solini, , Dario Paviša, mladomisnik Varaždinske biskupije, imenovan je župnim vikarom u župi MB Snježne u Kutini i bl. Alojzija Stepinca u Kutinskoj Slatini. Darko Rogina razriješen je službe župnog vikara u župi MB Snježne u Kutini i Bl. Alojzija Stepinca u Kutinskoj Slatini, te se vraća u svoju Bjelovarsko-križevačku biskupiju, Lovro Zaplatić razriješen je službe upravitelja župe sv. Josipa u Šišljaviću.

Sisački biskup Vlado donio je odluke o imenovanjima i razrješenjima u uredima Biskupije. Tako je Smilja (Pera) Čirko, KBLJ imenovana predstojnicom Katehetskog ureda Sisačke biskupije, a Edita Ćavar, KBLJ razriješena je iste službe. Gordana Brkanac i  Paula Vukčević Lazar razriješene su služba zamjenica predstojnice Katehetskog ureda. Željka Šemper imenovana je povjerenicom za pastoral osoba s invaliditetom u Sisačkoj biskupiji. AS

Pin It on Pinterest