Homilija na Svjetski dan misija 20.10.2019.

Mons. Vlado Košić, biskup sisački

Homilija na Svjetski dan misija

Sisačka katedrala, 20. listopada 2019.

 

Draga braćo i sestre, među kojima ste i vi, volonteri, sudionici inicijative „72 sata bez kompromisa“!

Sve vas rado pozdravljam! Danas je Svjetski dan misija.

Papa Franjo ovaj mjesec listopad proglasio je Izvanrednim mjesecom misija u povodu 100. obljetnice apostolskog pisma „Maximum illud“ iz 1919. godine pape Benedikta XV. koji je htio dati novi poticaj za misijsku djelatnost Crkve i gdje je definirao principe i prioritete katoličkih misija.

1. Razmotrimo Riječ Božju:

Iz Knjige Izlaska (Izl 17, 8-13) čuli smo odlomak o borbi Izraelaca s Amalečanima na putu iz Egipta u obećanu zemlju. Jošua je vodio boj, a Mojsije se molio. „I dok bi Mojsije držao ruke uzdignute, Izraelci bi nadjačavali; a kad bi ruke spustio, nadjačavali bi Amalečani.“ Ovo je veoma zanimljivo iskustvo: molitva je bitni dio uspjeha. I kad je teško moliti, Mojsiju pomažu Aron i Hur, jedan s jedne, a drugi s druge strane, koju mu pridržavaju ruke. I na kraju Jošua je pobijedio!

Da bi dakle i naši misionari bili uspješni u djelu evangelizacije, potrebna je molitva, naša molitva, molitva cijele Crkve. Tako je to i sa svakim našim djelom. Zato su s nama i volonteri koji su sudjelovali u inicijativi „72 sata bez kompromisa“ koji bi mogli svjedočiti svoja lijepa iskustva u pomaganju bližnjima. I vi, dragi mladi, proželi ste svoj rad molitvom: na početku ste slavili svetu misu preporučujući se Gospodinu, i sada na kraju ste na svetoj misi da biste Bogu zahvalili za ono što ste mogli učiniti.

To je ključ svakog našeg djelovanja.

Braćo i sestre, molimo danas osobito za naše misionare, za ljude u misijskim zemljama, ali molimo i za sve nas da budemo svjesni svojeg poslanja da Radosnu vijest svima svjedočimo i tako učvršćujemo i širimo Kristovo kraljevstvo.

Sveti Pavao u Drugoj poslanici Timoteju (2Tim 3, 14 – 4, 2) potiče svog učenika da ostane „u onome u čemu je poučen i čemu je vjeru dao“, posebno hvaleći Sveto pismo za koje veli da je „vrsno učiniti te mudrim tebi na spasenje po vjeri, vjeri u Kristu Isusu.“

Pavao podsjeća Timoteja na njegovu dužnost da propovijeda Riječ Božju u zgodno i nezgodno vrijeme, da uvjerava, ali ako treba i zapovijeda ali uvijek „sa svom strpljivošću i poukom.“

To je slika misionara. Tako treba svaki poslanik koga je Bog poslao biti: strpljiv, ali uporan, i u dobro i u zlo vrijeme ustrajati navješćivati Krista. Molimo danas da budu ustrajni svi koji Krista propovijedaju, bilo riječju bilo životom i dobrim djelima!

U Evanđelju po Luki (Lk 18, 1-8) Isus svojim učenicima iznosi prispodobu upravo o molitvi, „kako valja svagda moliti i nikada ne sustati“. Poslužio se slikom jednog nepravednog suca koji se „Boga nije bojao, za ljude nije mario.“ Jedna sirota udovica dolazila mu i nije prestajala tražiti da ju obrani od nekog tužitelja, pa sudac, iako je to odbijao ipak na kraju prihvati pomoći joj samo da mu ne dodijava. Isus zaključuje: ako tako postupa nepravedni sudac, „neće li onda Bog obraniti svoje izabrane koji dan i noć vape k njemu sve ako i odgađa stvar njihovu? Kažem vam, ustat će žurno na njihovu obranu.“

Gospodin nas ovom prispodobom potiče dakle na ustrajnost. Da je udovica odustala kad ju je prvi puta sudac odbio, ne bi uspjela, no ona je dolazila i dolazila. Koliko više mi trebamo za dobru stvar Bogu dodijavati tj. ustrajno ga moliti. No na kraju tog odlomka Isus se međutim pita:

„Ali kad Sin Čovječji dođe, hoće li naći vjere na zemlji?« Povezuje li to on upravo s molitvom? Molitva je naime izraz vjere pa ako nema vjere nema ni molitve. No, ako ćemo biti ustrajni u molitvi, ne trebamo se bojati za vjeru, ni osobnu, ni obiteljsku, ni u našem narodu.

2. Papa Franjo želi da Izvanredni mjesec misija bude prigoda za promoviranje različitih inicijativa misijske djelatnosti na svim područjima crkvenog života, a posebno molitve, koja je duša misija, te da Izvanredni mjesec misija potakne na razmišljanje o temeljima misija, o djelima ljubavi i na organiziranje konkretnih akcija suradnje i solidarnosti između Crkava.

U poruci za ovogodišnji Svjetski dan misija koja ima naslov „Kršteni i poslani: Kristova Crkva u misiji u svijetu“ papa Franjo ističe da je danas važno obnoviti misijsko djelovanje Crkve te ponovo promisliti o njezinom poslanju naviještanja evanđelja i donošenja svijetu spasenja Isusa Krista.

Iz Papine poruke za ovogodišnji Svjetski dan misija izdvajam ove riječi:

„Naslov ove poruke glasi jednako kao i tema Misijskog mjeseca listopada: Kršteni i poslani: Kristova Crkva u misiji u svijetu. Proslava ovog mjeseca pomoći će nam ponovno otkriti misijsku dimenziju naše vjere u Isusa Krista, vjere koja nam je besplatno dana kao dar na krštenju….

Naša sinovska pripadnost Bogu nije nikada pojedinačni, nego je uvijek crkveni čin: iz zajedništva s Bogom, Ocem, Sinom i Duhom Svetim, mi smo, zajedno s mnogom našom braćom i sestrama, rođeni na novi život. Ovaj božanski život nije proizvod koji se prodaje – mi ne provodimo prozelitizam – nego bogatstvo koje treba darivati, prenositi i naviještati: to je smisao poslanja.

Taj smo dar besplatno primili i besplatno ga dijelimo s drugima (usp. Mt 10, 8), ne isključujući nikoga. Bog želi da se svi ljudi spase i prispiju spoznaji istine te iskuse njegovo milosrđe zahvaljujući Crkvi, sveopćem sakramentu spasenja (usp. 1 Tim 2, 4; Lumen gentium, 48)….

I danas su Crkvi potrebni muškarci i žene koji, po svojemu krštenju, velikodušno odgovaraju na poziv da izađu iz vlastitoga doma, obitelji, zemlje, jezika i mjesne Crkve. Oni su poslani narodima, u svijet koji još nije preobražen sakramentima Isusa Krista i njegove svete Crkve… Naviještajući Božju riječ, svjedočeći evanđelje i slaveći život Duha, oni pozivaju na obraćenje, krste i nude kršćansko spasenje uz poštivanje slobode svake osobe, u dijalogu s kulturama i religijama narodâ kojima su poslani. Missio ad gentes, koji je uvijek prijeko potreban Crkvi, daje tako temeljni doprinos procesu stalnog obraćenja sviju kršćana. Vjera u Isusovo uskrsnuće, poslanje u Crkvi primljeno na krštenju, zemljopisno i kulturno izlaženje iz sebe samoga i vlastitoga doma, potreba za spasenjem od grijeha i oslobođenjem od osobnog i društvenog zla, sve to zahtijeva poslanje koje doseže do samih krajeva zemlje…

Mariji našoj Majci povjeravamo poslanje Crkve. U jedinstvu sa svojim Sinom, od samog časa utjelovljenja, Blažena Djevica bila je u pokretu, pustila je da bude potpuno uključena u Isusovo poslanje, koje je podno križa postalo njezino vlastito: poslanje suradnje, kao Majke Crkve, u rađanju novih Božjih sinova i kćeri u Duhu i vjeri.“

Poslušajmo Svetog Oca papu Franju, odazovimo se na Božji poziv da dar koji nam je dan i mi drugima darivamo, jer smo poslani pronositi Radosnu vijest svemu svijetu.

Mi možemo biti Bogu zahvalni jer imamo lijepi broj misionara iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Misionara i misionarki Crkve u Hrvata ima ukupno 79 i djeluju u 27 zemalja u Africi, Latinskoj Americi, Aziji, Oceaniji i misijskim područjima Europe. (ažurirano 17. rujna 2019.) Među dosadašnjima je sigurno najpoznatiji sluga Božji p. Ante Gabrić, isusovac, misionar koji je proveo 50 godina u Indiji, suradnik sv. Majke Terezije. On je umro na današnji dan, 20. listopada 1988. Njemu su pod stare dane govorili kako mora pripaziti na srce, a on bi sa zanosom doviknuo: “Neka kuca dok kuca!” I otkucalo je. U zoru taj dan mu je pozlilo, pozvao je kapelana i rekao mu: “Isus zove!” Umro je u ambulantnim kolima sestara Majke Terezije, na prilazu Kalkuti, dok je svitalo.

3. Projekt „72 sata bez kompromisa“

O ovoj akciji mediji npr. izvješćuju ovako: „Sisak se zazelenio drugu godinu zaredom. Prve ovogodišnje volonterske akcije uključuju druženje s djecom, uređivanje okoliša osnovnih škola, radionice sa slijepima i aktivnosti s osobama s invaliditetom.“

Drago mi je, mladi volonteri, što ste ustrajali i ova tri dana činili dobro, pomagali drugima, posjećivali djecu i starije, što ste bili u udruzi KAS… Niste zaradili novac, ali ste na velikom dobitku: saznali ste da možete, da ste dobre osobe koje drugima pomažu, stekli ste prijatelje i zadobili zahvalnost, naučili ste da najviše vrijedi ono što se ne može ničim platiti…

Neka vas to iskustvo i ubuduće nosi, živite od njega i kad ne traje ova akcija, ali kad je također dobro činiti dobro. Zapravo, to je uvijek! Budite ljudi dobrote, oni koji imaju oči da zapaze potrebu drugoga i ruke koje pomažu.

Draga braćo i sestre, nije dovoljna samo jedna nedjelja, niti mjesec dana, nego mi trebamo stalno, svaki dan biti svjesni da smo kao kršteni i poslani, poslani od Krista svim ljudima svjedočiti ljepotu Evanđelja. Neka nas i ovaj izvanredan misijski mjesec i današnja misijska nedjelja učvrste u tom djelu i odgovornosti za širenje Radosne vijesti Isusa Krista našega Gospodina i Spasitelja. Amen.

Pin It on Pinterest