Homilija na Stepinčevo u Kutinskoj Slatini 2024.

Mons. Vlado Košić, biskup sisački

Homilija na Stepinčevo

Kutinska Slatina, 11. veljače 2024.

Draga braćo i sestre, danas slavimo zaštitnika ove župe i župne crkve bl. Alojzija Stepinca, a ujedno je i blagdan Gospe Lurdske. Znamo, naš je sveti Blaženik veoma volio i štovao BDM, a u Lurdu ju posebno zazivaju bolesnici i na njezin je zagovor ozdravilo mnogo bolesnih. Stoga je papa sv. Ivan Pavao II. blagdan Gospe Lurdske proglasio Danom bolesnika, i danas je 32. takav svjetski dan.

Riječ Božja koju danas, ove 6. nedjelje kroz godinu /B/ čitamo govori o ozdravljenju od gube. Guba je jedna od najtežih zaraznih bolesti, posebno je nekad bila velika prijetnja, ali i danas ima krajeva na zemlji gdje još uvijek ljudi boluju od gube. Mogli bismo reći da je to naziv i za druga velika zla koja mogu snaći čovjeka, a napose zlo grijeha. Ta je guba još najgora, ali ima lijek i za to – Isus ozdravlja i daje zdravlje, daje čistoću duše u oproštenju grijeha. Međutim, za to se čovjek mora poniziti, mora priznati svoje teško stanje i zamoliti Isusa za pomoć. I on će sigurno pomoći!

Isus pomaže i po svojoj Majci Mariji, kao i po zagovoru svetih.

Naš sveti blaženik Alojzije napisao je za vrijeme Drugog svjetskog rata, 14. siječnja 1944. Okružnicu o štovanju BDM. Tu on piše svojim vjernicima kako je potrebno utjecati se Mariji i štovati ju jer »Marija nije samo Majka Božja nego je i naša majka!« AS spominje kako je papa Pio XII. u listopadu godine 1942. posvetio čitav svijet Bezgrješnom Srcu Majke Božje. Povod toj posveti bila je dvadeset i peta godišnjica ukazanja Majke Božje u Fatimi u Portugalu. „I mi smo našu nadbiskupiju posvetili Bezgrješnom Srcu Marijinom.“, kaže bl. AS.

Nadalje, on smatra da treba progovoriti – na početku korizme, što je bilo tada 1944. – o štovanju Majke Božje, „u kojoj čitav svijet vidi nadu i spas iz ovih strahovitih zala, koja biju čovječanstvo. Da i mi vidimo za našu nadbiskupiju i za čitavu našu hrvatsku domovinu u Blaženoj Djevici spas u ovim teškim danima koje proživljujemo, neće nikoga začuditi, tko znade što je Blažena Djevica Marija.“ – piše bl. AS.

Okružnica ima ove podnaslove:

Blaženu Djevicu Mariju štujemo više nego sve ostale svece!

2. Prvi je razlog, jer je Marija Majka Božja

3. Drugi razlog zašto tako častimo Blaženu Djevicu jest što ju je Bog među svim anđelima i ljudima najviše odlikovao

Ovdje bih naveo samo jedan kratki odlomak:
Mi nazivamo Blaženu Djevicu Mariju u Litanijama lauretanskim – Majko Divna! I jest divna! Jer koji anđeo, pa bio i najvišeg stupnja, može reći Isusu Bogu našemu – moj sinko? To je pravo pridržano samo jednome stvoru, a to je Blažena Djevica Marija.“

4. Blaženu Djevicu Mariju častimo više nego sve druge svete i zbog toga jer je Njezin zagovor kod Boga najmoćniji

5. Kako ćemo postati pravi štovatelji Marijini?

6. Da postanemo pravi štovatelji Marijini, moramo je često zazivati li pomoć

7. Daljnje sredstvo da postanemo pravi štovatelji Marijini jest da u svakoj kući bude slika Majke Božje i da štujemo Njezine slike

8. Pravi štovatelji Marijini molit će svaki dan svetu krunicu

Bl. Alojzije piše:
„Kako je krunica draga Majci Božjoj vidi se po tome, što se u Lurdu ukazala svetoj Bernardici s krunicom u ruci. Vidi se po tome, što se onim malim pastirima u Fatimi u Portugalu prije dvadeset i pet godina ukazala isto tako s krunicom u ruci i na upit pastirice Lucije tko si ti – odgovorila: »Ja sam Majka Božja Presvete Krunice!« Šest puta je Blažena Djevica Marija prigodom ukazanja u Fatimi opomenula one sretne pastiriće, a preko njih čitav svijet, da rado i pobožno mole svetu krunicu. Samo oholice i neznalice mogu se izrugivati molitvi svete krunice. A svi veliki i razboriti ljudi visoko su cijenili molitvu svete krunice.“ I sad nabraja primjere onih koji su rado molili krunicu: sveti Ivan Berchmans, veliki glazbenik Haydn, glasoviti francuski liječnik i profesor medicine Recamier rekao je: »Ja molim krunicu. Ako sam zabrinut za kojega bolesnika i kad sam iscrpio sva sredstva svoga liječničkog umijeća, onda se obraćam Onome koji može sve izliječiti. A jer nemam uvijek vremena da predložim svoje molbe Bogu, molim Blaženu Djevicu kao svoju posrednicu s jednom ili dvije desetice svete krunice. Moram priznati, da sam vidio izvanrednih uspjeha.« Glasoviti vojskovođe princ Eugen Savojski i maršal Radetzky…
I nastavlja:
„Zato smo mi u prošloj godini toliko puta poticali sve vas, dragi vjernici, da se molitva svete krunice uvede opet u svaku našu obitelj, u svaku hrvatsku kuću. Jer ako je prije krunica pomagala tamo, gdje više nitko nije mogao pomoći, to će nam sigurno pomoći i u ovim strašnim vremenima kad se čini da je uzaludna svaka pomoć ljudska.“

9. Pravi štovatelj Majke Božje nastojat će da se za glavnije svetkovine Njezine pripravi kojom posebnom pobožnošću

 10. Pravi štovatelj Marijin pokazat će svoju ljubav prema Majci Božjoj najviše nasljedovanjem Njezinih divnih kreposti i čuvajući se grijeha

 11. Blažena Djevica Marija zalog je naše vremenite i vječne sreće

          „Upravo je upadno da su svi sveci djetinje štovali Majku Božju i preko Nje primili od Boga velike milosti. Sveti Alfons Liguori dnevno je Njoj na čast molio krunicu, svake subote Njoj na čast postio, svaki sat molio pozdrav anđeoski. I gle kako ga je Bog po za govoru Bogorodice proslavio na zemlji i na nebu! I taj veliki svetac zapisao je riječi koje bi si morao dobro zapamtiti svaki katolik: »Ja ne vjerujem«, veli svetac, »da bi se pakao mogao podičiti, da je jedan jedini prispio tamo, koji je iskreno štovao Majku Božju.«
„Ako nas svi poslušaju, kao što bi morali i kao što želimo, onda smo uvjereni da neće dugo potrajati da nam po zagovoru Majke Božje svanu dani mira i zadovoljstva na zemlji. A što je još važnije, uvjereni smo, da će svi Njezini štovatelji primiti jednom kao nagradu krunu života vječnoga!“ – govorio je bl. A. Stepinac.
Želim prenijeti još par misli iz njegove poznate Propovijedi na hodočašću u Mariju Bistricu, 7. srpnja 1935.:
„Opravdana je vjera našega puka u pomoć Majke Božje
Stari pomorci, da im lađa za vrijeme bure ne bude igračka valova, nastojali su, da što prije nađu čvrsto tlo i bace sidro, koje će lađu držati na mjestu. Svaki pojedini od nas putnik je na moru ovoga života, koji plovi usred raznih bura i oluja.
I cijeli narod hrvatski jedan je takav putnik, koji već 13 stotina godina plovi pučinom života u ovoj svojoj današnjoj lijepoj domovini, koju mu je podarila ruka Božja. I taj si je narod kao mudri pomorac našao također jedno čvrsto tlo, gdje je bacio sidro svog ufanja i nade da ne potone u teškim časovima života, a to je Majka Božja bl. Djevica Marija.

O toj dubokoj vjeri našega puka, da mu je Marija najbolja zaštitnica u životu i u smrti, svjedoče nebrojene crkve Njoj posvećene po našim brežuljcima i planinama, otocima i dolinama. O toj dubokoj vjeri našega puka svjedoče nebrojeni oltari Njoj posvećeni gotovo u svim crkvama, svjedoče nebrojeni kipovi Njoj na čast podignuti na raskršćima naših puteva i cesta. Svjedoče nebrojene slike Njezine, koje rese i najsiromašnije potleušice naše kao i najbogatije palače.
Pitamo Vas, braćo, zar se je varalo svekolika katoličko kršćanstvo kroz 1900 godina, kad je tako iskreno štovalo Mariju i zazivala je u pomoć? Zar se je varao i narod naš kroz 1300 godina zazivajući Mariju u svim zgodama i nezgodama života? Zar je šačica raznih krivovjeraca koji su nikli pred par decenija ili najviše par stotina godina u pravu, kad se blatom nabacuje na ono što je nama svima milo i drago, a to je  pobožnost k Majci Božjoj? Mislim, da nitko od vas toga ne vjeruje i ne može vjerovati. Jer na što nas sam Spasitelj, Bog, lsus Krist upućuje, ne može biti zlo.
Evo braćo, kako je opravdana vjera našega puka u pomoć Marijinu, kako je opravdano štovanje Majke Božje u našemu puku, makar bio i griješan.
Zato se mi obraćamo k Njoj, svim srcem i svom dušom vapeći: »Pogledaj na nas milena Mati, svrni k sirotam pogled svoj zlatni!« Pogledaj na dječicu hrvatsku da ih nikada ne ofuri mraz grijeha i opačine! Pogledaj na hrvatske mladiće i djevojke, da ostanu vazda čisti i pobožni! Pogledaj na hrvatske muževe i žene, da čuvaju neokaljanu bračnu vjernost i čuvaju se odurnih opačina koje skvrne svetost bračnoga života! Pogledaj na hrvatske starce i starice, da im milostivi Bog po Tvom zagovoru olakša jade starosti, oprosti grijehe i pripremi sretnu vječnost!
Mi pak sa svoje strane obećajemo svi, da ćemo Ti ostati vjerni i iskreni štovatelji! Vjerni dok budu žuborili potočići naši, šumile rijeke naše, dok se bude pjenilo sinje more naše. Vjerni dok se budu zelenile livade naše, dok se budu zlatile njive naše, dok se budu sjenile tamne šume naše, dok bude mirisalo cvijeće domovine naše!

Blaženi Alojzije Stepinac, kao veliki Marijin štovatelj, neumorno je radio na širenju pobožnosti prema Bogorodici, Bezgrešnoj Djevici Mariji. Donosimo prigodni odlomak iz homilije našeg svetog Nadbiskupa pod nazivom „Ja sam Bezgrešno Začeće“ objavljene u knjizi „Propovijedi o lurdskim ukazanjima“, Alojzije kard. Stepinac, Postulatura blaženog Alojzija Stepinca, Zagreb, 2008.:  
„A onda, braćo, koliko mora porasti u našim dušama pouz­danje u zagovor Neokaljane Majke Božje Presvete Djevice Mari­je. Nakon pada u raju zemaljskom čovjek uvijek dršće pred Bo­gom, svjestan svoje krivnje, svoje nečistoće pred neizmjerno svetim i divnim Bogom. Ljudski je rod silno trpio nakon pada Adamova i silno čeznuo za Otkupiteljem. A taj je došao preko Neokaljane Majke Božje. Svijest da među milijardama si­nova i kćeri ljudskih, koji su živjeli ili žive ili će živjeti na ovoj zemlji, ipak ima bar jedno neokaljano biće, na kojemu oko Božje oduvijek počiva s miljem, napunja golemim pouzdanjem srce čovjekovo jer zna da molitva takve duše, kao što je Majka Božja, mora imati posebnu moć kod Boga, i što takvo biće zamoli u Boga, jedva se može i zamisliti da bi Bog to mogao odbiti, kad rado uslišava i molitve grješnika koji se žele vratiti k Njemu“.
Posvetna molitva bl. Alojzija Stepinca Majci Božjoj

Zdravo, presveta Djevice i Majko Božja Marijo, moćna zaštitnice naše domovine Hrvatske!
Premda nevrijedni da Ti služimo, ipak uzdajući se u ljubav i divnu blagost Tvoju, izabiremo Te danas pred cijelim dvorom nebeskim za gospodaricu, odvjetnicu i majku svoju i cijelog našeg naroda te čvrsto odlučujemo da ćemo Ti drage volje i vjerno služiti.

Molimo Te usrdno da nam svima uz prijestolje Božanskoga Sina isprosiš milost i milosrđe, spasenje i blagoslov, pomoć i zaštitu u svim pogibeljima i nevoljama. Ti si kraljica i majka milosrđa, pomoćnica kršćana i tješiteljica žalosnih. Zato Ti iskazujemo svoje djetinje pouzdanje, kako Ti je naš narod vazda kroz vjekove iskazivao.
Tvojoj majčinskoj zaštiti preporučujemo svoje duhovne i svjetovne poglavare, cijelu našu domovinu i cijeli naš narod u ovim teškim vremenima kušnja. Izmoli nam svima vjernost u katoličkoj vjeri, da u krilu svete Crkve provodimo dane u miru i bez straha, u blagostanju i poštenju i tako zavrijedimo doći jednom do vječnog života, da slavimo ondje trojednoga Boga u vijeke. Amen.

Danas je i Svjetski dan bolesnika. Papa Franjo uzeo je temu za ovogodišnji Dan bolesnika: “Nije dobro da je čovjek sam. Liječiti bolesne brigom za odnose“ tema je Papina razmišljanja koji, polazeći od odlomka iz Knjige Postanka, podsjeća da je Bog stvorio čovjeka da bude u zajedništvu te su zbog toga napuštenost i samoća zastrašujući i bolni.

Kada postanu i društveni odnosi bolesni, dolazi do rata. Papa kaže da je rat najgora društvena bolest.

Molimo se, dakle, Blaženoj Djevici Mariji, također i bl. Alojziju Stepincu za naše bolesne, za sve liječnike i bolničko osoblje, za obitelji naših bolesnika, neka nam izmole zdravlje duše i tijela, mir i osjećaj da nitko nije sam, neka nas sve zaogrnu plaštem ljubavi i milosrđa, nježnosti i Božje milosti. Amen.

Pin It on Pinterest