Homilija na proslavi blagdana sv. Kvirina 04.06.2013.

Mons. Egidije živković, željezanski biskup

Homilija na proslavi blagdana sv. Kvirina

Sisak, crkva Sv. Kvirina, 04. Lipnja 2013.

 

Preuzvišeni mjesni biskupe brate Vlado i draga braćo u biskupstvu!

Dragi svećenici, redovnici, redovnice, đakoni, bogoslovi i sjemeništarci!

Poštovani zastupnici gradske, županijske i državne vlasti!

Dragi vjernici grada Siska i Sisačke biskupije!

Moja draga hrvatska braćo i sestre!

 

Pošto se na prostoru ove Vaše stare i sada opet novo utemeljene mlade Sisačke biskupije nalaze korjeni moje domaće župe Stinjaki – u ono doba Sjeničnjak – i sam ja u 18. koljenu potomak onih Hrvata koji su prije 500 godina pred osmanskom silom sa Krbavskoga polja pobijegli u današnje Gradišće i koji su si tamo sačuvali svoju katoličku vjeru, hrvatski jezik i kulturu želim Vama sada propovijedati na tom starom jeziku kojega mi Gradišćanski Hrvati do danas govorimo – osvjedočen sam da ćete me i dobro razumjeti!

 

Danas je velik i važan dan za grad Sisak i Sisačku biškupiju.

Danas slavimo sv. Kvirina, biškupa i mučenika, ki je i nebeski zagovornik ovoga Vašega drevnoga grada i u domovinskom boju pogodjene biškupije.

Danas Vas željim u pogledu na sv. Kvirina kot pastir i Gradišćanski Hrvat ohrabriti za Vaš životni i vjerski put. Pomoću ovih trih riči, ke je naš novi papa Franjo u svojoj prvoj prodiki u Rimu svim vjernikom i ljudem dobre volje uputio kot životni i vjerski program tako željim i ja po primjeru sv. Kvirina nam svim položiti na srce za naš osobni i zajednički put kot kršćani i gradjani ovde u domovini Hrvatskoj i u našoj Europi.

 

Prva rič pape Franje glasi: hoditi.

“Naš život je put. Ako postanemo na tom putu onda ništa ne ide. Hoditi u Božjoj prisutnosti, u svitlu Gospodinovom i truditi se pošteno živiti kot je to Bog od Abrahama željio. To je i naš kršćanski put!”

Papa Franjo nas ovimi riči spominja, da je naš Bog jedan Bog, ki je s nami na putu – od oca naše vjere Abrahama do križevanoga i goristaloga Gospodina, od apoštolov, mučenikov, sv. Kvirina i svih svetih do tebe i mene.

Bog je i Bog života i budućnosti. On se zove Emanuel: Bog s nami na putu.

Sv. Kvirin čuo je Božji poziv u svojem životu i mu je velikodušno i odlučno slijedio, kamogod ga je Gospodin poslao. Ostao je vjeran svojemu pozivu i poslanju i svojoj Crikvi sve do mučeničke smrti. Kot kršćan i pastir išao je hrabro svoj put i nije pozabio velika djela Božja u povijesti i ovo njegovo spominjanje postalo je nazvišćenjem. Ovo je i do danas put evangelizacije i predanja vjere. Ovo je i konkretni put nove evangelizacije danas! Ovo je Kristušev nalog jednoj staroj i umornoj Crikvi i mlačnim, ravnodušnim kršćanom i našoj modernoj Europi.

Zato slijedimo i mi u ovom “Ljetu vjere” sv. Kvirina, idimo kot pastiri i vjerniki zajedno i pošteno naš put u svitlu Gospodinovom. Znajmo: Bog je uvijek s nami na putu, u lipi i u teški dani, u dobru i u zlu – ili kot 1. štenje iz Knjige Mudrosti veli: “Duše pravičnih su u Božjoj ruki.”

 

Druga rič pape Franje glasi: graditi.

“Graditi Crikvu, tomu triba živo kamenje, od Duha Svetoga napojeno kamenje. Graditi Crikvu na onom nugaljnom kamenu, ki je sam Gospodin Jezuš Kristuš. To je najvažniji pokret našega života.”

Papa Franjo nas ovimi riči spominja, da gradimo Crikvu i društvo kot živo kamenje s našimi talenti i sposobnosti. Da budemo živo kamenje tribamo Duha Svetoga, koga smo primili sv. krstom i bermanjem-krizmom. Ki ima Duha Svetoga u srcu ta moli, slavi sv. mašu, čita Bibliju, primi sv. sakramente – posebno sv. spovid – ta ljubi, dili, oprašća, ne zniči i ne uništava, nego ta gradi!

Mi kršćani smo svetim krstom i bermanjem-krizmom pozvani i poslani a tim i zaduženi danas onde, kamo nas je Bog postavio graditi njegovo kraljevstvo.

Sv. Kvirin gradio je kot kršćan i pastir Crikvu i društvo, posebno kot biškup ovu Vašu Sisačku biškupiju i ov Vaš grad. On je svoje talente i sposobnosti postavio u službu Boga, Crikve i naroda. On je svojimi dari obogaćivao ovu Vašu mjesnu Crikvu i društvo a kot mučenik i svetac Crikvu širom svita.

On je važan kršćanski stup, ki je gradio sveto, dobro, pošteno i pravično. Ne manjka ravno ovo danas?

Zato slijedimo i mi u ovom “Ljetu vjere” sv. Kvirina, gradimo i obogatimo kot živo kamenje s našimi talenti i sposobnosti Crikvu i društvo ovde u Hrvatskoj i u Europi! Obitelj i hištvo-brak su najvažniji temelji svakoga zdravoga a posebno i kršćanskoga društva – zato podupirajmo sve, ča obitelj i hištvo-brak brani, čuva i podržava. Svi, ki obitelj i hištvo-brak umalovažuju i potkapaju, posebno i putem zakonodavstva moraju znati, da tim ne gradu zdravo društvo, nego destabiliziraju, zničavaju i rušu a tim i budućnost svakoga naroda! Nije sve, ča se čini modernim i naprednim i kani legalizirati na blagoslov! Crikva i kršćani ne moru drugačije, nego u ime obitelji!

 

Treća rič pape Franje glasi: svidočiti.

“Kot kršćani moremo daleko hoditi i puno graditi ali ako ne svidočimo Jezuša Kristuša je sve zaman-uzalud, ne ide ništa. Onda smo morebit kakovo društvo ili kakova organizacija ali nismo Kristuševa Crikva. Čudakrat se more i od kršćanov čuti: Naslijedujem te Jezuše ali neka mi govoriti o križu. Naslijedit ću te ali prez križa. Ali ako kot kršćani kanimo hoditi, graditi i svidočiti prez križa onda nismo Jezuševi učeniki i naslijedniki.”

Papa Franjo nas ovimi riči spominja na istinu evandjelja, ko smo uprav čuli, da je prva zadaća Crikve i kršćana: svidočiti. Za nas kršćane je pogled na Jezuševu muku i smrt na križu važan, jer kršćanski život je samo moguć i podnošljiv u pogledu na križ. Zato se u Crikvi i sve čini u znaku križa, dilu sv. sakramenti. Zato smo i mi na krstu i bermanju-krizmi zazlamenovani svetim križem. To je poziv: Svidočite u životu Kristuša na koga ste pokršćeni i bermani-krizmani, budite uvjerljivi-vjerodostojni svidoki Križevanoga i Goristaloga i ne pozabite nikada slabe, male, siromašne i mukotrpne u Vašoj sredini. I znajte: “Ki je stalan do kraja, ta će se spasiti.”

Sv. Kvirin je kot kršćan i pastir svidočio svoju vjeru u zgodno i nezgodno vrime, u dobru i zlu, kada je bio progonjen i mlinskim kamenom oko vrata hićen u vodu i tako pretrpio mučeničku smrt. On se nije bojao svojih progoniteljev i mučiteljev, nego je hrabro podnosio smrt i još u smrtnoj uri glasio kršćansku vjeru i ostao vjeran do kraja. Mučeničkom smrću postao je sličan svojemu Gospodinu!

Zato slijedimo i mi u ovom “Ljetu vjere” sv. Kvirina: svidočimo našu vjeru, da Vaš grad Sisak, Vaša Sisačka biškupija, naša domovina Hrvatska i naša nova Europa u ku “Hvala Bogu” konačno i Hrvatska ulazi, ne bi pozabila svoje kršćanske korjene i zgubila svoj vjerski, narodni i nacionalni identitet!

Hrvati su u povijesti uvijek morali čvrsto i mučno svidočiti svoju vjeru i narodnost, posebno u nedavnom času komunističke diktature i domovinskoga boja, hrvatska obitelj i hištvo-brak bilo je u prošlosti i je danas ugroženo – svidočimo zato i sada kot kršćani i Hrvati na putu u Europsku Uniju i u nova vrimena i znajmo, sv. Kvirin nam je kot pravi Europejac blizu, nam je pretkip i s nami je na putu!

Draga moja hrvatska braća!

U pogledu na sv. Kvirina neka mi današnji kršćani – pastiri i narod Božji – po želji pape Franje u Crikvi i društvu hodimo, gradimo i svidočimo. Na ovo smo svi pozvani, posebno ali Vi kršćani grada Siska i Sisačke biškupije, ki imate sv. Kvirina za svojega zagovornika.

Grad Sisak, Sisačka biškupija, Hrvatska ali i Europa tribaju kršćane, ki hodu u svitlu Gospodinovom, gradu Crikvu i društvo na kršćanski temelji i svidoču životom, ono, ča vjerom priznaju. Kršćani polag formata-veličine sv. Kvirina su Hrvatskoj ali i Europi potribni, da bi naše društvo išlo u dobru i blagoslovljenu budućnost.

Sv. Kvirin, čuvaj i zagovoraj Tvoj grad Sisak i Tvoju staru i opet mladu Sisačku biškupiju – biškupa Vladu, sve pastire i vas narod Božji ove mjesne Crikve, čuvaj, zagovaraj i brani posebno hrvatsku obitelj i hištvo-brak – na putu u nam svim obećanu zemlju! Tako neka bude – Amen.

Pin It on Pinterest