Homilija na blagoslovu kipa slugi Božjem kardinalu Franji Kuhariću 4.10.2014.

Mons. Vlado Košić, biskup sisački

Homilija na blagoslovu kipa slugi Božjem kardinalu Franji Kuhariću

Petrinja, 4. listopada 2014.

Blagdan sv. Franje Asiškoga, postavljanje kipa F. Kuhariću

“Ako je moj protivnik spalio moju kuću, ja neću zapaliti njegovu! Ako je razorio moju crkvu, ja neću ni dirnuti njegovu, dapače, čuvat ću je. Ako je napustio svoj dom, ja neću ni igle uzeti iz njegova! Ako je ubio moga oca, brata, sestru, ja neću vratiti istom mjerom, nego ću poštivati život njegova oca, brata, sina, sestre! To je Evanđelje, možda teško razumljivo pogaženom i poniženom čovjeku, ali to je Evanđelje zalog pobjede!” To je kardinal Kuharić izjavio u propovijedi u Petrinji na blagdan sv. Lovre za Hrvatsku teške 1991. godine.
Te sam Kardinalove riječi i ja osobno slušao ovdje, u staroj crkvi 10. kolovoza te 1991. godine. Župnik Stjepan je bio pozvao preč. Klarića da vodi misu, a kad ono – iznenađenje! – stigao kardinal Kuharić. On je predvodio tu misu i to je pod misom rekao. Poslije na ručku želio je da pođe sa mnom u Hrastovicu, ali sam mu ja rekao da je bolje da ne ide tamo jer nije sigurno, naime, bilo je malo branitelja, a stalno su padale granate i već to što je došao u Petrinju bila je njegova velika hrabrost, budući da je i u Petrinji bilo već opasno ratno stanje.

Važno je bilo to što je kardinal Franjo Kuharić rekao. To su bile riječi koje su obuzdavale nekada i opravdani bijes napadnutih i obespravljenih ljudi, ali naš kršćanski stav treba uvijek biti bez osvete i bez mržnje. Tome nas je učio, kad je to bilo na kušnji. Možda su te njegove riječi naišle na nerazumijevanje kod mnogih, ali on je bio svjestan da ih mora izreći jer je to – zahtjev Evanđelja, zahtjev Isusa Krista.

Sveti Franjo, kojega danas slavimo, a čije je ime nosio kardinal Franjo Kuharić, zagrebački nadbiskup, bio je posve Božji čovjek, koji je slavio Boga u svim njegovim stvorenjima. On je i vuka pripitomio, pa kako ne bi za čovjeka vjerovao da se može promijeniti i postati bolji. To upravo mi navjestitelji Evanđelja uvijek i propovijedamo i to očekujemo. Zato ne smijemo odustati od zahtjeva ljubavi prema svakom čovjeku, pa ma kakav on bio. To je i naš Gospodin tražio kada je rekao: „Ljubite svoje neprijatelje!“ To može za čovjeka koji nema vjere zvučati nerazumno i nemoguće. Ipak, ako želimo dobro i onima koji su protiv nas, ispunjeni mržnjom, tada im želimo da se oslobode mržnje jer ona razara ne samo onoga protiv kojeg je usmjerena nego i onoga od koga dolazi. To je naš Gospodin znao kad nam je dao tu zapovijed.

Evo još nekoliko podsjećaja na kardinala Franju Kuharića:

On je bio 13. dijete svojih roditelja. Rodio se u Pribiću, 15. travnja 1919. Na njegovu je svećeničkom ređenju u zagrebačkoj katedrali nadbiskup Alojzije Stepinac mladim svećenicima izrekao poznatu rečenicu: “Šaljem vas u krvavu kupelj”. Doista, i sam je bio proganjan i kao svećenik izbjegao dva atentata: Rakovom Potoku 1947. i u Jakovlju 1948. Zaređen je za pomoćnog biskupa 1964., a 1970. postao je zagrebački nadbiskup i u toj službi djelovao do 1997. god. Preminuo je 11. ožujka 2002. godine.

11. ožujka 2012. u Zagrebačkoj nadbiskupiji pokrenut je postupak za proglašenjem blaženim kardinala Franje Kuharića.

Mene su osobno dirnule njegove riječi:

–         „Ljubav je smrt!“, što je izrekao na Cvjetnicu 80-tih god., kad sam bio bogoslov;

–         „Ako je Bog na prvom mjestu, sve je na svom mjestu, ali ako Bog nije na svom mjestu, ništa nije na svom mjestu.“

–         “Postoje neke linije s kojih se ne smijemo povlačiti, crte s kojih se ne smije uzmicati.”

–         “Mali s velikima ne trebaju razgovarati na koljenima, nego na temelju principa!”

Bio sam član povjerenstva Hrvatskog sabora za postavljanje bisti Franji Tuđmanu i Franji Kuhariću, i tada sam upoznao kipara gosp. Tomislava Kršnjavija koji je napravio najbolju bistu kard. Kuharića, koja je postavljena na svečanom ulazu u Hrvatski sabor. Doista, smatram da je velika njegova zasluga i za osamostaljenje Hrvatske kao države, jer to je načelo zastupao, kao i kardinal bl. Alojzije Stepinac, koga je on u teško i protivno vrijeme izvanredno branio i predstavljao kršćanskom puku njegovu svetost. Mogli bismo reći da je kardinal Kuharić i najzaslužniji za beatifikaciju kardinala Stepinca. Evo, danas smo blagoslovili i njegov rad, kip kardinala Franje Kuharića ovdje u Petrinji. Hvala umjetniku Kršnjaviju, hvala ljevaču Ujeviću, hvala Bogu!

Kardinal Kuharić zavrijedio je da ga se sjećamo, zavrijedio je da ga poštujemo i dapače da ga kao Božjeg ugodnika štujemo, vjerujući da će ga Crkva uzdići na čast oltara da svima bude još istaknutiji uzor i primjer kršćanskog života, ali i naš zagovornik pred Bogom. Amen.

Pin It on Pinterest