Šetalište J. J. Strossmayera 3
44250 Petrinja

044/815 408

rkt.svetog.lovre@sk.t-com.hr

Župnik: Josip Samaržija

Josip Samaržija

josipsamarzija@inet.hr

Trajni đakon: Vjekoslav Uvalić

Vjekoslav Uvalić

vuvalic@gmail.com

Gorsko-zrinski arhiđakonat > Petrinjski dekanat

Župa svetog Lovre, Petrinja

Župa

Prema popisu iz 1334. godine župa se nalazila u gornjem toku rijeke Petrinjčice, a u 17. stoljeću, nakon prestanka ratova s Osmanlijama, obnovljena je u današnjoj Petrinji. Župi pripada područje šireg centra Petrinje. Župa broji 6150 vjernika.

Župna crkva

Crkva sv. Lovre, Petrinja - unutrašnjost
Na mjestu starije drvene crkve, gradnja nove zidane crkve započela je 1780. godine, a dovršena je i posvećena 4. lipnja 1781. godine. Crkva je bila bogato opremljena, imala je tri oltara, a cjelokupni inventar bio je izrađen u Grazu. U Domovinskom ratu u srpskoj agresiji minirana je i zatim potpuno srušena, a u ožujku 1992. godine bio joj je uklonjen svaki trag.

Nakon Domovinskog rata sagrađena je nova crkva istovjetnog oblika na istom mjestu. Crkvu je posvetio kardinal Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački, 10. kolovoza 2000. godine.
Crkva ima izduženu lađu zaključenu povišenim svetištem, na koje se s jedne strane naslanja sakristija, a s druge kapela svetog Križa. Unutrašnjost je ukrašena radovima brojnih umjetnika.

Kapele

Kapela Presvetog Trojstva, Petrinja
Kapela Presvetog Trojstva, Petrinja
Kapela sv. Benedikta, Petrinja
Kapela sv. Benedikta, Petrinja
Kapela sv. Ilije, Petrinja
Kapela sv. Ilije, Petrinja
Kapela sv. Roka, Petrinja
Kapela sv. Roka, Petrinja
Mjesto srušene crkve sv. Katarine, Petrinja
Mjesto srušene crkve sv. Katarine, Petrinja
Mjesto srušene kapele sv. Ivana Nepomuka, Petrinja
Mjesto srušene kapele sv. Ivana Nepomuka, Petrinja

Pin It on Pinterest