Hrvatski Čuntić 28
44250 Petrinja

044/823 610

Župnik: fra Petar Žagar, OFM

fra Petar Žagar

Gorsko-zrinski arhiđakonat > Petrinjski dekanat

Župa svetog Antuna Padovanskog, Hrvatski Čuntić

Župa

Župa svetog Antuna Padovanskog osnovana je 1702. godine, odmah nakon prestanka rata s Osmanlijama.
Naselja u župi su Banski Grabovac, Hrvatski Čuntić, Donja Bačuga, Dodoši, Dragotinci, Jabukovac, Kraljevčani, Miočinovići, Mlinoga, Prnjavor i Pecki. Župa broji 487 vjernika.

Župna crkva

Crkva sv. Antuna Padovanskog, Hrvatski Čuntić

Crkva svetog Antuna Padovanskog, kao i franjevački samostan, sagrađeni su 1694. godine. Isprva su bili građeni od drveta, a 1729. godine započela je gradnja zidane crkve, a zatim i samostana koji je dovršen 1770. godine.

Crkva je bila pravokutnog tlocrta s poligonalnom apsidom i zvonikom smještenim između crkve i samostana.
U Domovinskom ratu od 1991. do 1995. godine Hrvatski Čuntić je okupiran. U srpskoj agresiji
crkva je zapaljena u srpnju 1991. i minirana u veljači 1992. godine.

Nakon Domovinskog rata sagrađena je nova crkva istovjetnog oblika na istom mjestu. Crkvu
je posvetio sisački biskup Vlado Košić 10. listopada 2010. godine. Danas je crkva skladno uređena, a u samostanu se nalazi vrijedna zavičajna zbirka.

Kapele

Kapela sv. Josipa, Kraljevčani

Kapela sv. Josipa, Kraljevčani

Kapela Glavosjeka sv. Ivana, Pecki
Kapela Glavosjeka sv. Ivana, Pecki
Kapela Gospe od Anđela, Prnjavor
Kapela Gospe od Anđela, Prnjavor

Pin It on Pinterest