Donja Kupčina bb
10451 Pisarovina

01/629 2011

rkt.zupa.sv.marija.magdalena@zg.tcom.
hr

Župnik: Mladen Vidak

Mladen Vidak 

mladenvidak50@gmail.com

Trajni đakon: Željko Kovačević

Željko Kovačević

zekova17@gmail.com

 

Katedralni arhiđakonat > Pokupsko-vukomerički dekanat

Župa svete Marije Magdalene, Donja Kupčina

Župa

Župa je osnovana 1560. godine, a osnovao ju je zagrebački biskup Juraj Drašković, odvojivši ovo područje od župe svetog Martina u Pisarovinskoj Jamnici.
Jedino naselje koje pripada župi je Donja Kupčina. Župa broji 1043 vjernika.

Župna crkva

Crkva sv. Marije Magdalene, Donja Kupčina - unutrašnjost

Na mjestu starije zidane župne crkve sagrađena je nova barokna crkva, dovršena i posvećena 1672. godine.

Ova izuzetno vrijedna barokna građevina ima četverolisni tlocrt, uže svetište, zaobljenu apsidu i zvonik nad glavnim ulazom. U crkvi je sačuvan dio baroknog inventara, a posebno se ističe drvena propovjedaonica ukrašena oslikom. Na pjevalištu su vrijedne orgulje iz 1759. godine, rad slovenskog majstora Johanna Eisla. U vrijeme Domovinskog rata, Donja Kupčina je bila na samoj crti obrane i crkva je posebno teško stradala. Radovi na obnovi završeni su 2008. godine.

Pin It on Pinterest