15. svi 2012.

U Velikoj dvorani Pastoralnog centra katedralne župe Uzvišenja svetog Križa održana je 16. svibnja 2012. tribina „Kultura rada i socijalno djelovanje Crkve“. Svrha tribine bila je prezentirati zaključke Deklaracije Petog hrvatskog socijalnog tjedna te potaknuti vjernike na jači građanski aktivizam. Tribina je organizirana od strane Ureda za promicanje socijalnog nauka Crkve Sisačke biskupije, a u izlaganju je sudjelovalo deset suradnika i voditeljica Ureda, Valentina Kanić. Suradnici Ureda, ujedno i izlagači su vjernici različitih zanimanja (npr. pravnice, ekonomistice, socijalni radnik, katehistice, odgajateljica, agronom) koji su aktivni u svojim župama te lokalnim zajednicama pa koji tako na temelju svog stručnog znanja i iskustva mogu govoriti o različitim društvenim područjima, za koja su u Deklaraciji Petog hrvatskog socijalnog tjedna izrečena vjernička očekivanja i zahtjevi glede željene promjene. Zaključci Deklaracije su prezentirani u četiri tematske cjeline:  Društveno djelovanje države, Radničko pitanje danas, Hrvatski društveni razvoj te Društveno djelovanje i angažman vjernika. U prvoj cjelini obrađuje se pitanje u kakvom odnosu trebaju biti društvo i država te se problematizira pitanje donošenja zakona, u drugoj se predstavljaju uzroci nezaposlenosti i neučinkovite zaštite radnika te naglašava uloga sustava obrazovanja za tržište rada. Treća cjelina želi naglasiti ulogu razvoja poduzetništva i poljoprivrede te državne i društvene skrbi o obitelji kao pokretačima društvenog razvoja. Četvrta cjelina pak govori o zanemarenim vidovima kulture rada, tj. o odnosu prema radu u vidu duhovnosti te angažmana  i vrednovanja dobrovoljnog rada.

S obzirom da je svrha ovakve tribine da se što više vjernika upozna sa zaključcima Deklaracije, održavanje tribina se nastavlja po dekanatima Sisačke biskupije tijekom mjeseca svibnja i lipnja.

 

Pin It on Pinterest