21. lis 2013.

Sisačka biskupija donijela je odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih stipendija Zaklade „Fra Bonifacije Ivan Pavletić“ u akademskoj godini 2013./2014. Natječaj je otvoren od 21. listopada do 4. studenog 2013. godine, a na njega se mogu javiti studenti koji zadovoljavaju propisane uvjete.

 

 

Sisačka biskupija

Biskupijska zaklada „Fra Bonifacije Ivan Pavletić“

HR-44 000 Sisak, Trg bana Jelačića 9

 

raspisuje

 

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija studentima s područja Sisačke biskupije u akademskoj godini 2013./2014.

 

 

Pravo prijave na natječaj imaju studenti:

– državljani Republike Hrvatske

– s prebivalištem na području Sisačke biskupije

– redovno upisani na neku visokoškolsku ustanovu u RH

– 1. godine studija s minimalnim prosjekom ocjena zadnja dva razreda srednje škole od 3,5 i minimalnim prosjekom ocjena obaveznog dijela državne mature od 3,0

– 2. godine studija na više s minimalnim prosjekom ocjena od 3,5

– na poslijediplomskom doktorskom studiju

– koji za ovu akademsku godinu već ne primaju stipendiju ili neku drugu novčanu potporu

U prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

– preslika osobne iskaznice

– potvrda obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje u akad. god. 2013./2014.

– potvrda obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena tijekom dosadašnjeg studija za studente viših godina

– preslika svjedodžbe zadnja dva razreda srednje škole za studente 1. godine

– preslika svjedodžbe o položenoj državnoj maturi za studente 1. godine

– izjava o članovima zajedničkog domaćinstva (obrazac izjave nalazi se na stranicama Zaklade)

– potvrde o mjesečnim primanjima svih članova domaćinstava za razdoblje od 3 (tri) mjeseca koja prethode natječaju

– uvjerenje Porezne uprave o prihodima druge naravi (ukoliko postoje)

– uvjerenje Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva

– dokaze o priznanjima i postignućima na natjecanjima

– dokaze o posebnim obiteljskim prilikama (student bez jednog ili oba roditelja, više braće i sestara – rodni list za predškolsku dob, odnosno učeničke i studentske potvrde, dokazi o invalidnosti za studenta podnositelja zahtjeva ili roditelja i slično)

– preporuka vlastitog župnika (koji istu upućuje na adresu Zaklade)

 

Prijavu (traženu dokumentaciju i molbu) preporučamo učiniti putem internet stranica Zaklade na adresi www.zaklada.biskupija-sisak.hr. Prijavu također (traženu dokumentacija i molbu – nalazi se na stranicama Zaklade) može se dostaviti i poštom na adresu: SISAČKA BISKUPIJA, ZAKLADA „FRA BONIFACIJE IVAN PAVLETIĆ“, PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA STIPENDIJU, TRG BANA JELAČIĆA 9, 44000 SISAK. Sredinom studenog na Internet stranicama Zaklade bit će obznanjena imena studenata kojima će se dodijeliti stipendije Zaklade za ovu akademsku godinu, a koje će se isplaćivati od studenog 2013. do kolovoza 2014. godine.

 

ravnatelj Zaklade

Domagoj Mosler

Pin It on Pinterest