6. srp 2015.

Sisački biskup Vlado Košić susreo se u ponedjeljak 6. srpnja u Biskupijskom ordinarijatu u Sisku, u Velikom Kaptolu, s novim magistrom crkvenog prava vlč. Jankom Lulićem. Mr. sc. Lulić magistrirao je 25. lipnja o.g. na Papinskom sveučilištu Svetoga Križa u Rimu, a radnju o temi uloge generalnog vikara u biskupiji L’ufficio del Vicario Generale izradio je pod vodstvom prof. Fernanda Puiga.

Tom prigodom biskup je mr. sc. Janku Luliću uručio dekret o imenovanju vicekancelarom u Biskupijskom ordinarijatu i subsidijarom u župi Pohoda BDM u Sisku.

Pin It on Pinterest