8. srp 2011.

Upravo u godini kada obilježavamo 120 godina od objavljivanja prve socijalne enciklike Rerum novarum i 30 godina od enciklike Laborem exercens, o temi rada govorit će se na Petom hrvatskom socijalnom tjednu koji će se održati u Zagrebu od 21. do 23. listopada 2011. god. Peti hrvatski socijalni tjedan s temom „Kultura rada“, predstavlja oživljavanje tradicije hrvatskih socijalnih tjedana koji su se zadnji put održali 1940 godine. Oživljavanje tradicije hrvatskih socijalnih tjedana važno je kako bi vjernici osvijestili svoj katolički identitet i mogućnosti, ali i obveze koje iz njega proizlaze u življenju svoje svakodnevice u suvremenom društvu. Društveni izazovi pred koje je stavljen današnji vjernik bit će još i veći po ulasku Hrvatske u Europsku uniju te je stoga rad u „kulturnom laboratoriju u kojem se prenose i sučeljavaju razmišljanja i iskustva, proučavaju novonastali problemi i otkrivaju nove smjernice za djelovanje“ kako o socijalnim tjednima govori Kompendij socijalnog nauka Crkve u br. 532, od iznimne važnosti u ovom vremenu.

Prema inicijativi Hrvatske biskupske konferencije, kako bi se što više vjernika upoznalo sa socijalnim naukom Crkve, Programski odbor Petog hrvatskog socijalnog tjedna pripremio je radne materijale u kojima se govori o socijalnom nauku Crkve, odnosu obitelji i rada te odnosu rada i poduzetništva. Želja je da se o tim temama raspravlja među vjernicima u župama i da po mogućnosti, na dulji rok zažive socijalno-pastoralne zajednice.

Tako su tijekom lipnja u Sisačkoj biskupiji započele rasprave na temelju pripremljenih materijala. Za rasprave su voditelji pripremani na dekanatskim susretima u kojima se voditelje upoznalo sa socijalnom naukom Crkve i detaljnije analiziralo obrađene teme. Početkom iduće pastoralne godine nastavit će se s održavanjem rasprava u župama u kojima se već započelo s održavanjem rasprava (Kutina, Voloder, Ludina, Gornja Jelenska, Ivanić Grad) dok će u drugim župama uslijediti početak koji će svakako biti kvalitetna priprema za praćenje Petog hrvatskog socijalnog tjedna. Susrete je organizirao Ured za promicanje socijalnog nauka Crkve Sisačke biskupije koji je s radom započeo u veljači 2011. god.

Valentina Kanić

Pin It on Pinterest