8. lip 2012.

„Danas slavimo svetkovinu Presvetog Tijela i Krvi Kristove, stoga ćemo poslije svete mise iznijeti presveti oltarski sakrament i na taj način pronijeti ga barem dijelom svijeta. Upravo je u tome posebnost blagdana Tijelova, što slavimo Krista Gospodina kojim se hranimo u euharistiji, tako da posebno doživljavamo tu potrebu i svijest da njega trebamo svijetu posvjedočiti, da njega trebamo unijeti u naš svakodnevni život, u život u svijetu“, istaknuo je sisački biskup Vlado Košić u prigodnoj homiliji na blagdan Tijelova, 7. lipnja u katedrali Uzvišenja Svetog Križa u Sisku.

Uz brojne vjernike, na misnom su slavlju sudjelovali i predstavnici  crkvenih pokreta, zajednica i udruga s područja Sisačke biskupije, zajedno s povjerenikom za pastoral crkvenih pokreta, zajednica i udruga vlč. Nikolom Majcenom i gostom predavačem vlč. Krešom Bulićem, a čiji je susret na temu „Nova evangelizacija“ održan u katedralnoj župi ranije tog dana.

Obraćajući se predstavnicima crkvenih pokreta, zajednica i udruga sisački biskup je istaknuo tri bitne točke za rad istih. Kao prvo, biskup je naglasio da i za članove pokreta i udruga koje kršćanski djeluju u Crkvi kroz molitvene zajednice, karitativne udruge koje pomažu potrebitima, pokrete koji imaju jednu svoju posebnu karakteristiku duhovnosti , vrhunac kršćanskog života treba biti i jest euharistija.  „A ona nije život samo svojstven samo svećenicima, već se euharistijski život svih nas pokazuje na vrhuncu u euharistiji. Zato se ne može zadovoljiti ni jedan drugi angažman i djelovanje ako bi se iz života isključila euharistija“.

Kao drugu točku biskup je naglasio kako je euharistija znak zajedništva i jedinstva, te se baš iz tog latinskog naziva u pojedinim jezicima izvodi  i naziv pričest „Communio“ – jedinstvo ili zajedništvo. „Tu se događa to jedinstvo crkve, kada se mi pričešćujemo te uzimamo udjela blagovanjem tog kruha i vina. Kao što kaže sveti Pavao Jedan kruh, jedna čaša, tako i vi, makar mnogi, vi ste jedno tijelo Kristovo“. , te ističe kako se to jedinstvo treba posebno očitovati među vjernicima laicima koji su aktivni u različitim malim zajednicama. „Važno je staviti u svijest da nije važno da meni na prvome mjestu bude samo moja zajednica ili pokret, nego da sam ja dio Crkve. I da trebam osjećati tu potrebu za jedinstvom. Bez tog osjećaja nešto onda manjka u svijesti takvog kršćanina, ne znam kako bio on aktivan u toj svojoj zajednici. Crkva je jedan organizam, jedno tijelo, gdje svi trebamo jedni drugi i bez jednog člana mi nismo potpuna zajednica. Svi se trebamo osjećati jedni drugima potrebnim i svi smo upućeni jedni na druge“.

Kao zadnju točku biskup se osvrnuo na sam blagdan Tijelova i prenošenje Presvetog oltarskog sakramenta ulicama i trgovima, ističući da na taj način Krista prisutnog u euharistiji, želimo unijeti u život i u svijet. „To je poseban zadatak i članova crkvenih pokreta i zajednica. Da se Krista i njegovu prisutnost učini vidljivom u sadašnjem svijetu, u životu gdje se živi i radi, među ljudima s kojima se susrećemo na poslu, u školama i ulicama. Mi smo obilježeni Duhom Božjim i mi se ne možemo sakriti. Naš život treba biti svjedočanstvo i zato smo pozvani da živimo iz tog izvora, da nahranjeni Kristom i ispunjeni njegovim Duhom, unosimo Krista Gospodina u sav život oko nas“, istaknuo je na kraju biskup Košić.

Misno slavlje i tijelovsku procesiju animirao je Katedralni zbor mladih, predvođen voditeljicom Dolores Šimunović.

Pin It on Pinterest