26. svi 2023.

DJEČJI VRTIĆ

SVETE MARIJE MAGDALENE

Sela 118, SELA

KLASA: 601-01/23-08/27

URBROJ: 2176-141-23-1

Sela, 26. svibnja 2023.

Na temelju člana 12. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću SVETE MARIJE MAGDALENE, Sela, Komisija za upis djece objavljuje

REZULTATE UPISA DJECE U

2023./2024. ODGOJNO OBRAZOVNU GODINU

Pravo na upis u DJEČJI VRTIĆ SVETE MARIJE MAGDALENE, ostvaruju:

REDNI BROJINICIJALI IME I PREZIMEGODINA ROĐENJA
 1.F.K.2018.
 2.T.E.2018.
 3.Z.G.2019.
 4.I.T.2017.
 5.E.Đ.2019.
 6.M.Š.2020.
 7.M.Š.2020.
 8.M.Ž.2020.
 9.N.T.2020.
 10.L.M.2019.
 11.T.S.2020.
 12.E.A.2020.
 13.F.D.2019.
 14.Z.L.2020.

Objavljeno na oglasnoj ploči i web stranici Sisačke biskupije dana 26. svibnja 2023.

NAPOMENA: Temeljem članka 13. Pravilnika o upisu djece, korisnik usluga  nezadovoljan rješenjem ima pravo prigovora Upravnom vijeću Dječjeg vrtića SVETE MARIJE MAGDALENE  u roku od 15 dana od oglašavanja rezultata na oglasnoj ploči i web stranici  Sisačke biskupije.

Prvi roditeljski održat će se 28.06.2023. u 16:30 sati u Vrtiću, Sela 118.

Molimo vas da na roditeljski sastanak dođete bez djeteta. Tada ćete upoznati buduće odgojitelje vašeg djeteta, prostor u kojem će dijete boraviti te dogovoriti termin za Inicijalni razgovor.

Pin It on Pinterest