10. ruj 2014.

U Konzistorijalnoj dvorani Biskupskoga ordinarijata Križevačke eparhije u Križevcima, u utorak, 9. rujna 2014. godine, biskupi Zagrebačke crkvene pokrajine održali su svoju Dvadeset i drugu sjednicu. Sjednici, kojoj je predsjedao nadbiskup i metropolit zagrebački, kardinal Josip Bozanić, bili su nazočni svi biskupi Metropolije: mons. Josip Mrzljak, biskup varaždinski, mons. Vlado Košić, biskup sisački, mons. Nikola Kekić, vladika križevački, mons. Vjekoslav Huzjak, biskup bjelovarsko-križevački i pomoćni zagrebački biskupi: mons. Valentin Pozaić, mons. Ivan Šaško, mons. Mijo Gorski.

Biskupi su najprije s radošću razmotrili znakovite događaje koji vode prema kanonizaciji blaženoga Alojzija Stepinca. Ističu da je na tome putu posebno važna molitva Crkve. Imajući pred sobom višeslojne društvene i pastoralne okolnosti, biskupi pozivaju da se tijekom iduće pastoralne godine u svim nad/biskupijama Zagrebačke crkvene pokrajine intenzivnije moli za proglašenje svetim blaženoga Alojzija. Istaknuli su i neke konkretne prijedloge:

1. U svim će župama Metropolije desetoga dana u mjesecu, nakon euharistijskoga slavlja, biti klanjanje pred Presvetim oltarskim sakramentom na tu nakanu, stavljajući svoje živote i život domovine pod zagovor blaženoga Alojzija.

2. Biskupi pozivaju da se tijekom cijele pastoralne godine, a u svjetlu duhovnosti toga našeg blaženog pastira, vjernici upute na hodočašća u mjesta koja imaju osobitu važnost za život blaženoga Alojzija, kao što su: Krašić, Lepoglava, Marija Bistrica, te naročito u zagrebačku prvostolnicu, na grob Blaženika. Hodočašća se mogu organizirati bilo na župnoj bilo na dekanatskoj razini.

3. I sami će biskupi tijekom godine svoje metropolijske sjednice održati upravo u tim znakovitim mjestima.

4. Osim toga, biskupi Zagrebačke crkvene pokrajine uskoro će uputiti svoje prigodno pismo u kojemu će detaljnije progovoriti o vidicima te intenzivnije molitve.

Zagrebačka metropolija u svome krilu ima dragocjenu specifičnost koja se očituje u prisutnosti Križevačke eparhije te time i istočnoga obreda. Biskupi su naglasili da je važno promicati to bogatstvo i živjeti sklad različitosti. Radi toga su biskupi razmotrili neka pitanja međuobrednih odnosa u Zagrebačkoj crkvenoj pokrajini. Napomenuto je da treba obdržavati važeće propise, ali se jednako tako s puno žara valja zauzeti u poučavanju vjernika glede njihova identiteta, a u svemu paziti na pastoralne okolnosti te djelovati razborito i snagom evanđeoske mudrosti.

Skupština biskupâ razmotrila je i neka pastoralna težišta koja su važna za početak nove pastoralne godine.

Budući da je Crkva trajno uronjena u život društva biskupi su se i na ovoj sjednici suočili s aktualnim zbivanjima u hrvatskome društvu. U tome okviru dodirnute su i neke referendumske inicijative. Zaključeno je da biskupi pozdravljaju one inicijative koje promiču opće dobro i nastoje pomoći u plodonosnijem organiziranju političkoga života u našemu društvu na dobro građana Republike Hrvatske, a da se pritom ne narušavaju kršćanske vrijednosti koje su važna sastavnica hrvatske kulture u prošlosti i sadašnjosti, a ujedno su i jamstvo svekolikoga boljitka naroda.

Biskupi Metropolije

Pin It on Pinterest