27. sij 2016.

Svečana sjednica Hrvatskoga mariološkoga instituta Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta u Zagrebu, koji okuplja pedesetak teologa, bibličara, pastoralnih djelatnika, muzikologa, etnologa i povjesničara umjetnosti, održana je 26. siječnja 2016. godine u Međubiskupijskome sjemeništu na Šalati pod predsjedanjem novoga predstojnika HMI-a prof. dr. sc. Ivana Karlića. Novi predstojnik Karlić predstavio je novo izabrano vodstvo HMI-a: biskupa Sisačke biskupije mons. dr. sc. Vladu Košića kao svoga zamjenika i doc. dr. sc. Valeriju Kovač kao tajnicu HMI-a te izrazio radost što su se HMI-u pridružili i novi članovi.

Predstojnik je izvijestio o radu HMI-a u protekloj 2015. godini, iz čega vrijedi posebno izdvojiti održani studijski dan u Ilači  25. svibnja 2015. u povodu 150. obljetnice svetišta Gospe Ilačke (u suorganizaciji s Katoličkim bogoslovnim fakultetom u Đakovu, Đakovačko-osječkom nadbiskupijom i Svetištem Gospe Ilačke) te nacionalni mariološko-marijanski simpozij u Sisku od 4. do 6. prosinca 2015. godine u povodu 6. godišnjice ponovne uspostave Sisačke biskupije (u suorganizaciji sa Sisačkom biskupijom).

Potom se dogovaralo sudjelovanje na 24. međunarodnom mariološko-marijanskom kongresu, koji će se održati u Fatimi od 6. do 11. rujna 2016. godine i za koji se prijavilo deset članova s izlaganjima. Također su izneseni planovi rada za sljedeće dvogodište, među kojima se planira organizacija barem jednoga nacionalnoga mariološkog simpozija i sudjelovanje na barem dva međunarodna mariološka znanstvena skupa. Dogovoreno je i što skorije objavljivanje zbornika radova s prošlih međunarodnih i nacionalnih simpozija i studijskoga dana te premještanje arhiva HMI-a u prostor Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta. Do sada se za čuvanje arhiva HMI-a koristio prostor kod mons. Lovre Cindorija, kojemu je predstojnik Karlić posebno zahvalio na velikodušnosti i višegodišnjoj podršci radu Instituta.

Hrvatski mariološki institut osnovan je 1971. godine na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu kao znanstveno-istraživački institut. Posebice se istaknuo po sudjelovanjima na međunarodnim marijansko-mariološkim kongresima, organizaciji nacionalnih marioloških simpozija, promicanju teološkoga i interdisciplinarnog istraživanja o Mariji te autentične marijanske pobožnosti. (VK)


Pin It on Pinterest