5. svi 2022.

DJEČJI VRTIĆ

SVETE MARIJE MAGDALENE

Sela 118, SELA

E-mail: vrtić@biskupija-sisak.hr

OIB 02224229508

KLASA: 601-01/22-06/04

URBROJ: 2176-141-01-22-01

Sisak, 5. svibnja 2022.

Obavijest o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja

za pedagošku godinu 2022./2023.

I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Dječji vrtić Svete Marije Magdalene zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja zaprimat će

od 5. do 19. svibnja 2022. godine

i to za ostvarivanje programa:

  • REDOVITI  DESETSATNI PROGRAM U PETODNEVNOM RADNOM TJEDNU

za djecu koja do 31. kolovoza 2022. navršavaju tri godine života pa do polaska u osnovnu školu

II. DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS

Roditelj ili skrbnik djeteta dostavlja Dječjem vrtiću:

1. popunjeni i potpisani Zahtjev za upis (obrazac dostupan u Dječjem vrtiću)

2. Rodni list ili Izvadak iz matice rođenih ili Potvrdu s podacima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave)

3. Uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta te presliku osobne iskaznice roditelja/skrbnika

4. dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa

5. ostalu dokumentaciju navedenu u Zahtjevu za upis djeteta u Dječji vrtić

SVU POTREBNU DOKUMENTACIJU ZA UPIS,  TE  ISPUNJENI OBRAZAC INICIJALNOG RAZGOVORA PREDATI DJEČJEM VRTIĆU U RADNOM VREMENU OD 7 DO 17 SATI

III. PREDNOST ZA UPIS U REDOVITE PROGRAME

Ukoliko Dječji vrtić ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja/skrbnika djece s prebivalištem na području Sisačke biskupije za upis djece u redovite programe prednost će, sukladno odredbama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece Osnivača Dječjeg vrtića, imati djeca: roditelja koji žele katolički odgoj djeteta, roditelja koji imaju već upisano jedno ili više djece u naš vrtić, roditelja invalida Domovinskog rata, zaposlenih roditelja, samohranih roditelja, u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi, iz obitelji s troje ili više malodobne djece te djeca koja žive u težim socijalnim i zdravstvenim prilikama.

IV. OBJAVA REZULTATA UPISA

Komisija za upis djece Dječjega vrtića odlučuje o zahtjevima za upis djece na temelju dostavljene dokumentacije i obavljenih inicijalnih razgovora roditelja/skrbnika, uz nazočnost djeteta, s ravnateljem Dječjeg vrtića.

Rezultati upisa djece u pojedine programe (popisi prihvaćenih i odbijenih zahtjeva za upis djece) bit će objavljeni na oglasnoj ploči dječjeg vrtića od 27. svibnja 2022.

Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića

do 10. lipnja 2022.

O žalbama roditelja/skrbnika odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu.

V. UPIS

Djeca primljena u Dječji vrtić upisuju se temeljem ugovora koji roditelj/skrbnik sklapa s Dječjim vrtićem.

Dijete se uključuje u program  s početkom pedagoške godine od 1. rujna 2022. odnosno kako je to utvrđeno ugovorom.

Djecu upisujemo u program ranog i predškolskog odgoja tijekom cijele pedagoške godine ukoliko ima slobodnih mjesta.

PRIJE UPISA DJETETA RODITELJ/SKRBNIK OBVEZAN JE dostaviti dječjem vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu. (Na temelju Pravilnika o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću  – Narodne novine 114/02).

Ravnateljiica

s. Dragica Fatak, s. Matea

Pin It on Pinterest