15. lip 2022.

Novi generalni vikar Sisačke biskupije mons. Ivica Mađer službeno je u srijedu 15. lipnja u nazočnosti biskupa Vlade Košića, ekonoma mons. Zdrava Novaka i kancelara mr. Janka Lulića, preuzeo službu od dosadašnjeg generalnog vikara mons. Marka Cvitkušića kojem je istekao petogodišnji mandat.

Dekret o imenovanju pročitao je kancelar Lulić nakon čega je mons. Mađer pred biskupom i okupljenima položio ispovijest vjere i dao potrebna obećanja za tu službu.

Biskup je prigodnim riječima zahvalio Cvitušiću na svemu što je do sada napravio u ovoj službi te mu je i uručio Odlikovanje sv. Kvirina, a novom generalnom vikaru Mađeru poželio je uspješno obavljanje službe.

Ivica Mađer rodio se 30. siječnja 1967. u Lasinji od oca Marka i majke Apolonije rođ. Markulin. Osnovnu školu završio je u Lasinji, a gimnaziju u Karlovcu. Teološke znanosti studirao je na Katoličkome bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Za svećenika je zaređen 28. lipnja 1992. u zagrebačkoj katedrali. Bio je župni vikar u župi Duga Resa (1992.-1996.), upravitelj župa bio je u Novigradu na Dobri (1996.-1998.), u Karlovcu-Baniji (1998.-2001.), Zagrebu-Gajnicama (2001.-2006.) i Kravarskom (2006.-2012.). Župnikom katedralne župe u Sisku imenovan je u lipnju 2012., a sljedeće godine (2013.) župnikom župa Glina, Maja i Mala Solina. Kanonikom Stolnog kaptola sv. Križa u Sisku imenovan je 19. ožujka 2022 godine. Dekan je Glinskog dekanata (2018.) i povjerenik je za pastoral Roma u Sisačkoj biskupiji.

Mons. Marko Cvitkušić ostaje u službi biskupskog vikara za kler, prepošta Stolnog kaptola svetog Križa te ravnatelja Svećeničkog doma u Sisku.Pin It on Pinterest