Homilija na 60. obljetnici župe Pohoda BDM u Sisku

Mons. Vlado Košić, biskup sisački

Homilija na 60. obljetnici župe Pohoda BDM u Sisku

Sisak, crkva Sv. Marije Kraljice Mira, 30. svibnja 2021.

 

Dragi župniče, draga braćo i sestre, župljani župe Pohoda BDM,

Upravo na blagdan Presvetoga Trojstva, kao što je to i dana, dakle prije 60 godina – a bilo je to 28. svibnja 1961. – zagrebački nadbiskup Franjo Šeper proslavio je početak novoosnovane župe u Sisku, župe Pohoda BDM. Od tada su u ovoj župi služili mnogi svećenici. Da ih nabrojih!

ŽUPNICI U ŽUPI POHODA BDM U SISKU: VLADIMIR STANKOVIĆ (1961.-1963.); VINKO KANIŽAJ (1963.-1964.); FRANJO VRBANIĆ (1964.-1974.); MATIJA BANOVČIĆ (1974.-1982.); ANTUN GRAHOVAR (1982.- ubijen 09. studenoga 1990.); LADISLAV SENTE (1991.-1993.); IVAN KOVAČIĆ, graditelj pastoralnog centra (1993.-1999.); BRANIMIR MOTOČIĆ (1999.-2007.); BRANKO KORETIĆ, graditelj nove crkve Marije, Kraljice Mira (2007.-2017.) i IVAN GRBEŠIĆ 2017.- do danas.

KAPELANI, SUPSIDIJARI I ĐAKONI U ŽUPI: Alojzije Petranović, pomoćnik 1991., Mario Bičak, kapelan (1993.-1996.), Branimir Motočić, kapelan (1996.-1999.), Dragutin Šengula, kapelan (1999.-2002.), Domagoj Vuletić, kapelan (2002.-2004.), Ivan Kljunić, đakon i kapelan (2009.-2011.), Robert Jonjić, kapelan (2011.-2012.), Tomislav Kolar, đakon i kapelan (2011.-2013.), Blahomir Blaž Prucha, supsidijar 2013., Saša Jozić, supsidijar (2014.-2015.), Janko Lulić, supsidijar (2015.-2016.), Mario Stjepan Šikić, supsidijar (2017.-2018.), Dražan Mirčić, supsidijar (2018.-2019.), Antonio Mikulić, supsidijar 2019., Igor Borić, đakon (2019.-2020.) i Rafael Mlinar, đakon (2020.-2021.)

Bogu zahvaljujemo za svakoga od njih i molimo se da po zagovoru Presvete Djevice Marije, Kraljice Mira, ova župa uvijek ima dobrih svećenika koji će ju voditi putem Kristovim.

Ne bi se moglo nabrojiti sve vjernike niti samo sve članove župnih pastoralnih i ekonomskim vijeća, članove župnih zborova, članove župnog Caritasa, zatim ministrante, čitače, itd. Bogu hvala na svima koji su se ugradili i ugrađuju se svojim zalaganjem i žrtvom u život ove lijepe župe!

Odrednice koje nam Gospodin danas daje na razmišljanje i za zahvalnost jesu: svetkovina Presvetog Trojstva, župa Blažene Djevice Marije, ali i Dan državnosti koji se danas slavi u našoj domovini Hrvatskoj.

O Presvetom Trojstvu govore današnja misna čitanja.

U pročitanom odlomku iz Knjige Ponovljenog zakona (Pnz 4, 32-34.39-40) Mojsije podsjeća židovski narod kako ga je Bog izveo iz Egipta te mu neprestano činio dobročinstva kao ni jednom drugom narodu. Zato on opominje narod: „Gospodin je Bog na nebu i ovdje na zemlji – drugoga nema.“

I nama treba dozvati u pamet da je i za ovu župu i za naš narod Bog učinio mnoga dobra i milosna djela, izbavio nas je od šaka tuđinskih i obdario slobodnom domovinom, koju su obranili srčanošću i hrabrošću, koju im je upravo Bog dao, naši hrvatski branitelji koje ne smijemo zaboraviti danas, kad naša Domovina slavi svoj Dan državnosti.

U knjižici „Junačka i sveta Hrvatska“ s generalom Toljem napisao sam da bi nama Hrvatima trebalo oslobođenje naše Domovine biti sveto kao što je to Židovima izlazak iz egipatskog ropstva. Oni i danas, 39 stoljeća nakon tog događaja, slave to kao najveće čudo i dar Božji, a mi? Evo, i danas je prigoda da Bogu zahvalimo za njegov dar, dar Domovine.

 

U Poslanici svetoga Pavla apostola Rimljanima (Rim 8, 14-17)

čujemo lijepu poruku: „Primiste Duha posinstva u kojem kličemo: Abba! Oče!“ Mi smo, kako Apostol kaže, djeca Božja, a to znači i baštini Božji, zajedno s Kristom subaštinici.

Krist Gospodin objavio nam je Boga kao našeg Oca. On nas je naučio molitvu „Oče naš“, on je rekao da nećemo ući u Kraljevstvo nebesko ako ne budemo kao djeca. Taj duh djetinjstva najbolje se očituje upravo u svijesti da o Bogu ovisi sav naš život, naša prošlost, sadašnjost i budućnost. I zato smo Bogu zahvalni, nazivamo ga i osjećamo svojim Ocem, Isusa Krista svojim Spasiteljem i bratom, a Duha Svetoga koji nas ispunja i daje tu svijest našim Prosvjetiteljem i vođom na putu, Kristu, do Boga Oca.

Evanđelje po Mateju (Mt 28, 16-20) izričito u formi krštenja spominje Presveto Trojstvo: „Krstite sve narode u ime Oca i Sina i Duha Svetoga!“

Naviještati Radosnu vijest, učiniti sve ljude i narode učenicima Kristovim nije bila samo zadaća prvih Isusovih apostola, nego je to i naša zadaća dana. I mi smo pozvani navijestiti svima Krista, jer mi nismo kršćani ako nismo misionarski. Mi naime ne možemo tu radost i milost zadržati samo za sebe. Ne moramo govoriti riječima, ali moramo govoriti životom i svjedočiti da je samo Krist naša snaga i naš temelj života, sreće i spasenja.

Presveto Trojstvo je punina naše vjere, sve je u Ocu, Sinu i Duhu Svetome. Sva veličina, slava, čast, sva milost, sreća i spasenje! U njemu nam je radost i sreća, sve što imamo primili smo od Presvete Trojice i u Trojstvenom Bogu naš je životni cilj.

Mnogi govore kako malo znamo o Bogu jer Božje jedinstvo u Trojstvo i trojstvo u Jedinstvu ne možemo pojmiti niti do kraja razumjeti. Ipak rekao bih da je dovoljno što nam je Isus objavio, a on nam je objavio kakav je Bog i kakvi smo mi ljudi. Bog je Tajna, on je veliko Otajstvo, nama nespoznatljiv i nedohvatljiv, ali opet bliz i Bog s nama – Emanuel, veliki Bog u malom djetetu Isusu, veliki Čovjek Krist u malom Bogu – Božiću. To da je Bog jedan i trojstven nama je poruka da i mi, ljudi, koji smo stvoreni da budemo Božja slika, trebamo njegovati i vlastitu jedincatost, originalnost i svoju osobnost, ali također i da trebamo biti društveni, da smo pozvani graditi zajedništvo i biti dionici jedinstva u mnoštvu. Najbolja je slika Trojstva čovjekova obitelj: tu su otac, majka i djeca – malo doduše nesavršeno trojstvo, ali slika Božja da u različitosti osoba bude ostvarena jedna obitelj, da oni koje povezuje ljubav budu jedno.

Tako je i župa. I ona je zajednica zajednicâ, tj. jedinstvo u različitosti. To je umijeće života: zadržati svoju vlastitost i ujedno biti graditelj jedinstva, odnosno zajedništva.

Molimo za to i danas Presvetu Bogorodicu Mariju, koju ova župa već 60 godina časti blagdanom njezina Pohoda rođakinji Elizabeti, da zagovara sve vas i da u različitosti gradite jedinstvo i zajedništvo braće i sestara.

Draga braćo i sestre, čestitajući vam ovu obljetnicu molim se dragom Bogu, Ocu i Sinu i Duhu Svetome, da svoju milost i dalje obilno izlijeva na vas! Molim se Blaženoj Djevici Mariji, koja je u ovoj crkvi osobito slavljena kao Kraljica Mira i Kraljica krunice, da bude na pomoć svima koji joj se utječu! Molimo ne samo za ovu župu, nego danas molimo i za cijelu našu Domovinu da ju Gospodin čuva i vodi. Amen.

Pin It on Pinterest