Govor na središnjoj ekumenskoj molitvi za jedinstvo kršćana 19.01.2014.

Mons. Vlado Košić, biskup sisački

Govor na središnjoj ekumenskoj molitvi za jedinstvo kršćana

Sisačka katedrala 19. siječnja 2014.

 

ZAR JE KRIST RAZDIJELJEN? (1 Kor 1,13)

Draga kršćanska braćo i sestre, poštovani predstavnici kršćanskih Crkvi i zajednica, dragi vjernici!

Ovogodišnji središnji tekst i geslo, koje su pripremili kršćani u Kanadi, veoma je znakovit i poticajan jer glasi: „Zar je Krist razdijeljen?“ Čitav tekst 1 Kor 1,1-17, koji smo čuli, odražava muku koju ima sveti Pavao pri naviještanju Krista i njegova Evanđelja, budući da su u Korintu nastale ne samo razmirice i svađe, nego i duboke podjele, tako da su neki govorili: „ja sam Pavlov, a ja Apolonov, a ja Kefin, a ja Kristov“. To je u sv. Pavlu izazvalo gotovo ljutnju, pa on pita: „Zar je Krist razdjeljen? Zar je Pavao raspet za vas? Ili ste u Pavlovo ime kršteni?“ (ib.)

Podjele koje su već od početka nastajale u Crkvi Božjoj nisu očito od Boga, nisu željene od Krista, nisu izraz božanske naravi Crkve, nego su odraz ljudskog i grješnog elementa koji je prisutan u svakoj ljudskoj zajednici. Međutim mi kršćani znamo da Crkva nije samo ljudska organizacija, neki skup istomišljenika, ljudi okupljeni oko neke zemaljske svrhe ili cilja. Prof. Tomislav Šagi-Bunić znao bi reći: Crkva nije lovačko društvo, koje ima svoje članove koji se upisuju i ispisuju, Crkva nije organizacija koja se može shvatiti samo ljudskim mjerilima. Ne! Crkva je otajstvo – mysterium fidei – i zato u Vjerovanju kažemo: Vjerujem u jednu, svetu, katoličku i apostolsku Crkvu. Mi u Crkvu vjerujemo jer je ona osobita zajednica, zajednica čovjeka i Boga, zajednica čije zajedništvo čine ljudi ali koje povezuje Bog. Zato je ona otajstvo, i zato je ona predmet vjere.

Tako da moramo zaključiti: što je više Crkva božanska, to je više jedno, a što je više ljudska, ima u sebi više podjela.

Međutim, Krist je jedan. Postoji knjiga kardinala Waltera Kaspera, čiji je sam naslov već dovoljno znakovit, a koji glasi: „Ne postoje dva Krista“. Doista, kad govorimo o tome da postoje različite kršćanske zajednice i Crkve, ta podjela može značiti da među nama ljudima koji u Krista vjerujemo postoje razlike, ali ne smije to značiti –  ne znači – da postoje dva ili više Krista. Krist je naime samo jedan! Kako pak, također po nauku sv. Pavla, i Crkvu trebamo smatrati Kristovim tijelom (1 Kor 12), to znači da je Crkva – Krist. Između Crkve i Krista treba staviti znak jednakosti. Ukoliko to nije moguće, nešto s Crkvom nije u redu, ona nije vjerodostojna. Zato smo, braćo i sestre, ovog molitvenog tjedna okupljeni na molitvu da dragome Bogu uputimo žarku molitvu da nas oslobodi naših zemaljskih, uskogrudnih želja i misli, da nas ispuni svojim Duhom Svetim ujediniteljem – jer on je Duh Isusa Krista, Duh koji „Crkvu ispunja, vodi i ujedinjuje“ (Predslovlje D.S.), kako bi lice Crkve – bila to Katolička, Pravoslavna, Evangelička ili koja druga kršćanska zajednica – zablistalo u svijetu kao drugi Krist, kao zajednica onih koji znaju da pripadaju jednom Kristu i koji su u njemu jedno!

Oslušnimo i što nam poručuje sam Gospodin u Evanđelju (Mk 9, 33-41).

Učenici u Kafarnaumu „putem među sobom razgovarahu o tome tko je najveći.“ To je već uzemirujuće, zašto apostoli žele prva mjesta, zašto se bore, recimo to tako, za moć i prevlast jedni nad drugima? Očito, upravo zato, što u njima prevladava ljudski a ne božanski element. Jer Isus im jasno kaže: “Ako tko želi biti prvi, neka bude od svih posljednji i svima poslužitelj!” I nakon toga uzima i pokazuje im dijete govoreći im: “Tko god jedno ovakvo dijete primi u moje ime, mene prima. A tko mene prima, ne prima mene, nego onoga koji mene posla.” Krist premda Bog došao je k nama ljudima u liku djeteta, malenog i nemoćnog bića, koje nema moć niti ikakvu ljudsku vlast. Međutim Krist je nositelj duhovne moći, i to je ono važnije što želi predati i učenicima. Njih ne smije zanimati gospodovanje nad drugima, nego služenje. U tome je snaga i božanska moć. Kada Krist, raspet na križu, daje život za nas ljude, on vlada s drveta, on je tu pobjednik. Takvu pobjedu i nama Gospodin želi, a ne zemaljsku koja je privremena i koja je uvijek protiv nekoga. Čovjek naime koji nad drugim čovjekom vlada ne širi prijateljstvo nego neprijateljstvo, umnaža podjele i donosi nemir među ljude. Samo onaj koji služi, koji je drugima brat, samo taj donosi mir.

Još nam nešto Isus poručuje, poučavajući Ivana: ” Tko nije protiv nas, za nas je.” Drugim riječima, ne osuđujmo one koji premda nisu s nama čine dobro, dapače, i njih smatrajmo svojima, našima jer tko u Kristovo ime čini dobro, taj nije protiv Krista, nego uz njega i uz nas, njegove učenike.

Molimo Gospodina za tu širinu, za prihvaćanje drugih i drukčijih, molimo Gospodina da nas nauči služiti a ne gospodovati, molimo Gospodina da nas oslobodi podjela među nama i da nam podari mir. Amen.

Pin It on Pinterest