Savska 59
10311 Posavski Bregi

01/289 6044

Upravitelj župe: Dražan Mirčić

Dražan Mirčić

donmircic@gmail.com

Moslovački arhiđakonat > Ivanićgradski dekanat

 Župa svetog Maksimilijana biskupa, Posavski Bregi

Župa

Župa je osnovana 1789. godine, odvojivši se od župe Uznesenja Blažene Djevice Marije u Kloštar Ivaniću. Naselja u župi su Posavski Bregi, Dolanec, Greda Breška, Jalševec, Lepšić, Opatinec, Šamovac, Tarno, Trebovec, Zaklepica i Zelina Breška. Župa broji 1637 vjernika.

Župna crkva

Crkva sv. Maksimilijana biskupa, Posavski Bregi - unutrašnjost

Župna crkva sagrađena je i posvećena 1815. godine. Velikih je dimenzija, unutrašnjost je nadsvođena i ukrašena oslikom iz vremena gradnje te djelomično očuvanim klasicističkim inventarom.

U crkvi se nalazi posebno bogata zbirka crkvenog ruha.

Župna kuća

Na mjestu starije drvene župne kuće, koja je u prizemlju imala školsku dvoranu, sagrađena je nova zidana župna kuća sredinom 19. stoljeća.

Crkva i kapele

Kapela sv. Florijana, Jalševec
Kapela sv. Florijana, Jalševec
Kapela Presvetog Srca Isusova, Posavski Bregi
Kapela Presvetog Srca Isusova, Posavski Bregi
Crkva sv. Benedikta, Trebovec
Crkva sv. Benedikta, Trebovec

Pin It on Pinterest