Kolodvorska 17
44318 Voloder

044/650 450

Upravitelj župe: Marijan Štingl

Marijan Štingl

marijan_stingl@net.hr

Moslovački arhiđakonat > Kutinski dekanat

Župa svetog Antuna Padovanskog, Voloder

Župa

Na najstarijem sačuvanom popisu župa iz 1334. godine nalazi se Gračenica, a kada je nakon ratova s Osmanlijama obnovljena župa, obnovljena je 1789. godine u Voloderu.
Naselja u župi su Voloder, Ciglenica, Donja Gračenica, Gornja Gračenica i Mikleuška.
Župa broji 3711 vjernika.

Župna crkva

Crkva sv. Antuna Padovanskog, Voloder - unutrašnjost

Župna crkva svetog Antuna Padovanskog sagrađena je 1863. godine, kada je i blagoslovljena.

Crkva je jednobrodna neogotička građevina s masivnim zvonikom nad glavnim ulazom. Ima poligonalno svetište i dvije bočne kapele. Inventar tvori stilsku cjelinu tog vremena. Orgulje su rad majstora Šimenca iz 1863. godine.

Kapele

Kapela sv. Marije Magdalene, Voloder
Kapela sv. Marije Magdalene, Voloder
Kapela Gospe Žalosne, Ciglenica
Kapela Gospe Žalosne, Ciglenica
Kapela sv. Fabijana i Sebastijana, Donja Gračenica
Kapela sv. Fabijana i Sebastijana, Donja Gračenica
Kapela sv. Martina, Gornja Gračenica
Kapela sv. Martina, Gornja Gračenica
Kapela sv. Ivana Nepomuka, Voloder
Kapela sv. Ivana Nepomuka, Voloder
Arheološki lokalitet crkve i pavlinskog samostana BDM, Mikleuška
Arheološki lokalitet crkve i pavlinskog samostana BDM, Mikleuška

Pin It on Pinterest