25. ožu 2013.

Na poziv HKDPA-a održao je dr. Juraj Batelja u Pastoralnom centru katedralne župe Uzvišenja Sv. Križa u Sisku predavanje na temu „Zapovijedi Božje u životu kardinala Alojzija Stepinca i Franje Kuharića“.

Dr. Batelja, postulator kauza za kanonizaciju i beatifikaciju Blaženog Alojzija Stepinca i Sluge Božjeg kardinala Franje Kuharića, govorio je o Božjim zapovijedima koje su kardinali svaki  na svoj način , ali uvijek u vjeri i s Kristom tumačili, život po tim zapovijedima živjeli, tumačeći ih kao istinite vrednote našeg svakodnevnog življenja.

Oba naša kardinala su Božju Riječ naviještali vjerničkom puku: Blaženi Alojzije Stepinac u Krašiću, a Sluga Božji Franjo Kuharić diljem Zagrebačka nadbiskupije i šire. Obojici su im u srcima  uvijek bili svećenici, redovnici , redovnice i sav Božji narod. Skromnost življenja, blagost i poniznost, ustrajnost u riječi i djelima samo su neke od vrlina naših kardinala dostojnih svoje kandidature  za  čast svetosti i blaženika.

Poslije tribine upriličeno je misno slavlje u katedrali kojeg je predvodio prečasni dr. Batelja uz koncelebraciju našeg kapelana Ivana Faletara i župnika u miru Alojzija Petranovića, te fra dr. Darka Teperta, koji je isti dan imao duhovnu obnovu za prosvjetne djelatnike s područja Sisačke biskupije u prostorijama Biskupije.

U propovijedi je naglašeno značenje Riječi Božje u našem životu i potrebe da je uvijek približimo sebi, analizirajući sebe i proučavajući gdje sam osobno u tim mislima i Riječima koje nam Krist upućuje. Živimo li po njima ili su one bile samo trenutna usputna informacija koja ne ostavlja traga.

Dr. Batelja uputio je vjernicima poruku o potrebi molitve, za našeg novog papu Franju te za naše kandidate kako bi svojim molitvama omogućili da naše kardinale  milošću Božjom naš Sveti Otac Franjo proglasi Blaženi Alojzija Stepinca svetim, a Slugu Božjega Franju Kuharića blaženim. Bili su to krhki ljudi, ali su sve dali Bogu, bili su kreposni u herojskom stupnju,osobito u vjeri, nadi i ljubavi.

Zato svi zajedno molimo za naše blagoslovljene kardinale.

Ankica Potkonjak

Pin It on Pinterest