27. stu 2019.

U sjedištu HBK u Zagrebu, održana je u utorak, 26. studenoga 2019. godine sjednica Vijeća HBK za nauk vjere pod predsjedanjem sisačkog biskupa mons. dr. sc. Vlade Košića. Nakon osvrta na dosadašnji rad Vijeća, na sjednici je izglasan pripremljeni dokument „Čovjek stvoren na sliku Božju – njegova veličina i poziv“, u kojem Vijeće u osnovnim značajkama predstavlja katoličko teološko razumijevanje čovjeka iz biblijske i teološko-dogmatske perspektive.

Vijeće smatra da je pitanje čovjeka danas vrlo aktualno, jer se pod utjecajem različitih svjetonazorskih i vrijednosnih sustava te napretka znanosti i tehnologije razvijaju različite antropologije, koje nisu uvijek povezive s katoličkim naukom. Vijeće u svome dokumentu, uzimajući u obzir biblijsku i crkvenu tradiciju te suvremene stavove i pitanja, sažeto predstavlja temeljne istine o čovjeku i smislu njegova života. Time crkvenoj i društvenoj javnosti pruža mjerodavan teološki okvir unutar kojega se mogu integrirati i kritički vrednovati različiti vidovi suvremenih svjetonazorskih i znanstvenih tumačenja čovjeka.

U razgovoru o daljnjim planovima, Vijeće je odlučilo da će sljedeća tema o kojoj će se očitovati biti karizmatski pokreti i seminari u Crkvi.

Dokument  “Čovjek stvoren na sliku Božju – njegova veličina i poziv”

Pin It on Pinterest