3. lip 2020.

Komisija za upis djece

KLASA: 601-02/20-06/09

URBROJ:2176-141-01-20-01

Sela, 4. lipanj 2020.

 

Na temelju člana 12. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću SVETE MARIJE MAGDALENE, Sela, Komisija za upis djece

 

OBJAVLJUJE

REZULTATE UPISA DJECE

U  2020./2021. ODGOJNO OBRAZOVNU GODINU

Pravo na upis u DJEČJI VRTIĆ SVETE MARIJE MAGDALENE, Sela ostvaruje dijete podnositelja zahtjeva s kodnim brojem:

 

1. 20201

2. 20202

3. 20203

4. 20204

5. 20205

6. 20206

7. 20207

 

Objavljeno na oglasnoj ploči i web stranici Sisačke biskupije dana 4. lipnja 2020.

NAPOMENA: Temeljem članka 13. Pravilnika o upisu djece, korisnik usluga  nezadovoljan rješenjem ima pravo prigovora Upravnom vijeću Dječjeg vrtića SVETE MARIJE MAGDALENE u roku od 15 dana od oglašavanja rezultata na oglasnoj ploči i web stranici  Sisačke biskupije.

Pin It on Pinterest