17. lis 2016.

Sisačka biskupija donijela je odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih stipendija zaklade „Fra Bonifacije Ivan Pavletić“ u akademskoj godini 2016./2017. Natječaj je otvoren od 17. do 31. listopada 2016. godine, a na njega se mogu javiti studenti koji zadovoljavaju propisane uvjete.

 

Sisačka biskupija

Biskupijska zaklada „Fra Bonifacije Ivan Pavletić“

HR-44000 Sisak, Trg bana Josipa Jelačića 9

raspisuje

NATJEČAJ

 

za dodjelu stipendija studentima s područja Sisačke biskupije u akademskoj godini 2016./2017.

Pravo prijave na natječaj imaju studenti:

– državljani Republike Hrvatske

– s prebivalištem na području Sisačke biskupije

– redovno upisani na neku visokoškolsku ustanovu u RH

– 1. godine studija s minimalnim prosjekom ocjena zadnja dva razreda srednje škole od 3,5 i minimalnim prosjekom ocjena obaveznog dijela državne mature od 3,0

– 2. godine studija na više s minimalnim prosjekom ocjena od 3,5

– na poslijediplomskom doktorskom ili drugom studiju

– koji za ovu akademsku godinu već ne primaju stipendiju ili neku drugu novčanu potporu

 

U prijavi je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

– molba

– preslika osobne iskaznice

– potvrda obrazovne ustanove o upisu na redovito školovanje u akad. god. 2016./2017.

– potvrda obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena tijekom dosadašnjeg studija za studente viših godina

– preslika svjedodžbe zadnja dva razreda srednje škole za studente 1. godine

– preslika svjedodžbe o položenoj državnoj maturi za studente 1. godine

– izjava o članovima zajedničkog domaćinstva

– potvrda Porezne uprave o visini dohotka za sve članove domaćinstva

– potvrda o mjesečnim primanjima zaposlenih članova domaćinstva za razdoblje od 3 (tri) mjeseca koja prethode natječaju

– uvjerenje Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva

– dokaze o priznanjima i postignućima na natjecanjima

– dokaze o posebnim obiteljskim prilikama (student bez jednog ili oba roditelja, više braće i sestara – rodni list za predškolsku dob, odnosno učeničke i studentske potvrde, dokazi o invalidnosti za studenta podnositelja zahtjeva ili roditelja i slično)

– preporuka vlastitog župnika (koji istu upućuje na adresu Zaklade)

 

Traženu dokumentaciju preporučamo dostaviti putem internet stranica Zaklade. Traženu dokumentaciju i molbu (nalazi se na stranicama Zaklade) može se dostaviti i poštom na adresu: SISAČKA BISKUPIJA, ZAKLADA „FRA BONIFACIJE IVAN PAVLETIĆ“, PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA STIPENDIJU, TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 9, 44000 SISAK. Sredinom studenoga na internet stranicama Zaklade bit će obznanjena imena studenata kojima će se dodijeliti stipendije Zaklade za ovu akademsku godinu, a koje će se isplaćivati od studenog 2016. do kolovoza 2017. godine.

Ravnatelj Zaklade

Domagoj Mosler

Pin It on Pinterest