18. lip 2010.

Sisak, 18. lipnja 2010. – U prostorijama Biskupijskog ordinarijata održana je prva sjednica Upravnoa vijeća Caritasa Sisačke biskupije kojoj je predsjedao sisački biskup mons. Vlado Košić. On je na početku pozdravio sve prisutne članove Upravnog vijeća Caritasa, a to su: Franjo Ćuk, predsjednik, Božo Pinjuh, podpredsjednik, Miro Abramović, Ankica Potkonjak i Ivanka Đenđinović, kao i Kristinu Radić, ravnateljicu Caritasa Sisačke biskupije. Članovi Upravnog vijeća Caritasa upoznali su se sa svojim zadaćama koje su im zadane Statutom,

koji je odobren 6. svibnja o. g. Bilo je riječi o tome koji su prvi koraci pred Biskupijskim Caritasom, te je utvrđeno da je u tijeku projektiranje i skora adaptacija zgrade koju je Grad Sisak dao na korištenje, što bi se moglo završiti do početka jeseni kada će se Caritas smjestiti u te prostorije i započeti intenzivnije sa svojim radom. U raspravi su se iskristalizirali prioriteti koje Caritas Sisačke biskupije želi ostvarivati, a to su: prvo, utvrditi stanje Župnih Caritasa te pomoći svim župama da osnuju i unaprijede svoje karitativno djelovanje; drugo, ustanoviti Zakladu za stipendiranje studenata, za što je potrebno utvrditi kriterije, među kojima će biti socijalno i materijalno stanje kandidata te njihova kvaliteta kao studenata – a bit će moguće tako pomagati barem 20 studenata s područja Sisačke biskupije; te kao treće, otvaranje javne kuhinje, za što će se morati odrediti uvjeti za korisnike. Za početak članovi Upravnoga vijeća pozivaju župnike i djelatnika župnih Caritasa Sisačke biskupije da na jesen organiziraju akciju prikupljanja hrane koja bi se dijelila po utvrđenim pravilima u Biskupijskom Caritasu. Na početku svoga rada Caritas Sisačke biskupije želi dati veći naglasak na rad s obiteljima s brojnom djecom koje su lošijeg imovinskog stanja te osobito na pomaganje djeci i mladima.

 

foto: AS

Pin It on Pinterest