13. sij 2015.

Vijeće Hrvatske biskupske konferencije za ekumenizam i dijalog u suradnji s Ekumenskim koordinacijskim odborom Crkava u Hrvatskoj (EKOCUH) i ove je 2015. godine pripravilo i hrvatskim prilikama prilagodilo priručnik za Molitvenu osminu, na temelju teme koju su izabrali i materijala koje su oblikovali kršćani iz Brazila “Daj mi piti!” (Iv 4, 1-42). Priručnik su zajedno objavili Kršćanska sadašnjost i Vijeće HBK za ekumenizam i dijalog u nizu KS-a “Ekumena”, svezak 38. Urednik izdanja je tajnik Vijeća dr. o. Jure Zečević, koji je uz Ladu Mariju Medić i preveo tekstove.

Riječ je o građi koju je za ovogodišnju Molitvenu osminu za jedinstvo kršćana na zamolbu Ekumenskog vijeća Crkava i Papinskog vijeća za promicanje jedinstva kršćana pripremilo Nacionalno vijeće kršćanskih Crkava u Brazilu (CONIC). U tu svrhu CONIC je okupio radnu skupinu sastavljenu od predstavnika Crkava članica i pridruženih ekumenskih organizacija.

U uvodniku dr. Zečević ističe da je “ekumenski cilj izdanja omogućiti, da na razini konkretnog pastorala, u svim našim župama, crkvenim općinama, multikonfesionalnim i konfesionalno homogenim sredinama, bude moguće istovremeno, tj. u tjednu od 18. do 25. siječnja i zajedno moliti za jedinstvo kršćana, crpeći iz istih biblijskih izvora i zajedničkih tematskih sadržaja”.

Materijal nije samo namijenjen korištenju tijekom Molitvene osmine, već ga se može koristi tijekom cijele godine, uvijek iznova pronalazeći prigode da se zajednički moli za jedinstvo kršćana.

Uz samu temu daje se lijepa asocijacija na jednu brazilsku poslovicu “Tko od ove vode pije, vraćat mu se teško nije” koja se koristi kada posjetitelj otputuje. Čaša svježe vode, chimarrao, kava ili terere znak su prihvaćanja, dijaloga i bliskosti. Biblijska gesta, da se svakom tko dođe, dadne vode (Mt 10, 42), znak je dobrodošlice i gostoljubivosti, uobičajen u svim krajevima Brazila. Suočavanje s tekstom iz Ivanova evanđelja tijekom Molitvene osmine, može pomoći pojedincima i zajednicama da prepoznaju dijalošku narav Kraljevstva Božjega, koje je proglasio Isus, ističu sastavljači, te tumače da tekst “Daj mi piti” uči koliko je važno da ljudi poznaju i razumiju svoj identitet, jer tada neće biti uznemireni identitetom drugoga.

Središnji dio priručnika čini tekst za ekumensko molitveno slavlje koje se može koristiti za otvaranje Molitvene osmine za jedinstvo kršćana, odnosno za središnje molitveno slavlje ili pak u bilo kojoj drugoj prigodi tijekom Osmine i izvan nje.

Slijede biblijski tekstovi, meditacije, pitanja za promišljanje te molitva za osam dana.

U priručniku se daje i sažeti osvrt na ekumensko stanje u Brazilu, popis tema Molitve osmine za jedinstvo kršćana od 1968. godine, kao i ključni datumi iz povijesti Molitvene osmine za jedinstvo kršćana te značajni datumi iz naše ekumenske i međuregijsko-dijaloške baštine.

Dodatak priručniku je tekst naslovljen “Interkonfesionalna molitva u gradu Zagrebu 1984.-2001.” koji potpisuju dr. Jure Zečević i Marica Sarajlić. Tim se želi pridonijeti istraživanju, predstavljanju i poimanju prakse svjetske Molitvene osmine na razini konkretne, mjesne, u ovom slučaju zagrebačke sredine, kroz određeno vremensko razdoblje. Poseban naglasak stavlja se na glavne crte “zagrebačkog modela” prakticiranja interkonfesionalne molitve za jedinstvo kršćana na način postaja, tijekom Molitvene osmine, a obuhvaća period njenog organiziranog početka 1984. do 2001. godine.

Tako se ističe da je interkonfesionalna zajednička molitva na način postaja u gradu Zagrebu dragocjena ekumenska baština i egzemplarni model duhovnog ekumenizma na razini konkretne mjesne sredine.

(IKA)

Priručnik možete preuzeti ovdje!

Pin It on Pinterest